Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad en bestaat uit een afvaardiging van ouders en medewerkers van de school. De MR komt ongeveer iedere zes weken bij elkaar.

Tijdens een vergadering van de MR worden er zowel formele als praktische zaken besproken. Zo kunnen ouders en leerkrachten samen meedenken over beleid in de school.

De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Bij de MR-vergaderingen is ook de directeur van de school aanwezig om stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Meer over de rechten van de MR kunt u vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline