Snappet


In de groepen 4 t/m 8 zijn wij inmiddels begonnen met het programma Snappet. 

We zijn gestart met rekenen en taal, en kunnen vervolgens gaan uitbreiden naar spelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen, studievaardigheden, automatiseren en burgerschap.

De kinderen krijgen instructie van de leerkracht, waarbij vaak het digibord gebruikt wordt. Daarna werken de kinderen aan de opdrachten op een speciale Snappet-tablet.
    
Voordelen van het werken met de tablet vinden wij dat:  

-    kinderen vaak meteen zien of het antwoord goed is (directe feedback);
-    de vervolgopdrachten helemaal op eigen niveau zijn;
-    de leerkracht op zijn/haar computer precies kan zien wat de leerling doet en zo extra uitleg kan geven aan de kinderen die dit nodig hebben;
-    kinderen na het werk van de les altijd extra oefenwerk hebben op eigen niveau;
-    kinderen kennismaken met hedendaagse technologie;
-    kinderen meer eigenaarschap ontwikkelen van hun eigen leerproces.

 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline