Snappet

 

Dit jaar werken we in de groepen 5 t/m 8 met het programma Snappet. Met dit programma willen wij de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind.
 
De kinderen krijgen instructie van de leerkracht, vaak wordt daarbij het digibord gebruikt. Vervolgens werken de kinderen aan de opdrachten op een speciaal Snappet-tablet.
 
Voordelen van het werken met een tablet zijn voor ons dat:
  • kinderen vaak meteen zien of het antwoord goed is (directe feedback);
  • de vervolgopdrachten helemaal op eigen niveau zijn;
  • de leerkracht op zijn/haar computer precies kan zien wat de leerling doet en zo extra uitleg kan geven aan de kinderen die dit nodig hebben;
  • kinderen na het werk van de les altijd extra oefenwerk hebben op hun eigen niveau;
  • kinderen kennismaken met hedendaagse technologie;
  • kinderen meer eigenaarschap ontwikkelen van hun eigen leerproces.

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline