Passend onderwijs

Alle kinderen moeten op een school zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat hem of haar uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met eventuele beperkingen. In  principe gaan kinderen naar het regulier basisonderwijs. Daar worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan en is bestemd voor kinderen die daar het beste op hun plek zijn.

Na een rondleiding en kennismakingsgesprek kunnen ouders hun kind schriftelijk bij de school van hun keuze aanmelden. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan moeten ze dit meteen aangeven. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten dit bij de aanmelding worden aangegeven. 

Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de groepsleerkracht. Dat geldt uiteraard ook voor passend onderwijs. De groepsleerkracht staat er niet alleen voor: hij of zij werkt samen met een heel team, de school en een samenwerkingsverband. 
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline