Ons Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige burgers binnen onze huidige samenleving. Daarom besteden wij veel tijd aan het aanleren van sociale vaardigheden, regelen routines.
 
Op De Viersprong maken we gebruik van speciale programma's voor sociaal emotionele ontwikkeling, zoals: PBS (Positive Behaviour Support) en Triple-P.

Natuurlijk werken wij op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen ook graag en intensief samen met de ouders en andere betrokkenen, om op die manier zoveel mogelijk met iedereen volgens dezelfde afspraken te werken.

 

Taal en lezen

Taal en lezen zijn voor onze kinderen extra belangrijk omdat de Nederlandse taal voor de meesten hun tweede en soms zelf hun derde taal is.
Wij besteden dan ook extra tijd aan taal- en leesonderwijs. De woordenschat training begint al bij groep 1 en loopt door tot en met groep 8.
In groep 1 en 2 wordt er gewerkt volgens het Piramide-programma, een programma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen met een taalachterstand. Tijdens de lessen van dit programma worden er groepjes kinderen extra getraind door een tutor.
Bij taal en lezen wordt er ook gebruik gemaakt van computers, i-Pads en de openbare bibliotheek. Daarnaast proberen wij ouders actief te betrekken bij het leren van de Nederlandse taal en het lezen. De samenwerking met JES Rijnland heeft ertoe geleid dat er ook taalprogramma's voor ouders op en via de school worden gegeven.

Rekenen

Het leren rekenen begint al in groep 1 met kringlessen en rekenspelletjes. In groep 3 wordt er gerekend in werkboekjes. Kinderen leren niet alleen het maken van rijtjes sommen, maar ook andere manieren van rekenen. Rekenen in de vorm van verhaaltjes vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Bij het vak rekenen speelt ook de taal een belangrijke rol. We maken gebruik van diverse computerprogramma's en vanaf groep 1 t/m 8 werken we met de methode 'Alles Telt'. Vanaf groep 5 tot en met groep 8 gebruiken we Snappet, verwerking op een tablet. 
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline