Overblijven

Overblijven

Het is mogelijk dat u uw kind(eren) tussen de middag op school laat overblijven. Ze gaan dan niet naar huis voor de lunch. Hier zijn kosten aan verbonden.

De medewerkers van Sportief Onderwijs verzorgen tijdens het overblijven een mooi aanbod van sport en spel, omdat wij van mening zijn dat alle kinderen daarmee in aanraking moeten komen.

De kosten voor een jaar overblijf bedragen eigenlijk € 100,- per kind. Dit bedrag geldt voor alle overblijfdagen binnen het schooljaar en in het geval alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 deelnemen. Het bedrag is relatief laag vergeleken met de kosten die op andere scholen voor het overblijven in rekening worden gebracht. Twee scholen in de Brede School Het Gebouw hanteren op dit moment exact dezelfde afspraken over de kosten, betalingen en consequenties. Een deel van de totaalkosten wordt tevens betaald uit speciaal hiervoor aangevraagde subsidies door deze twee de scholen. Hierdoor zijn de kosten voor het overblijven voor u dit schooljaar wederom € 50,- per kind.

Soms kan met ouders besproken worden om hun kind (tijdelijk) niet te laten overblijven, omdat dit dan niet wenselijk voor het kind zelf of zijn omgeving is. Procedures rondom het overblijven zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad. Indien er niet betaald is voor een leerling, wordt deze tussen de middag naar huis gestuurd.
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline