Onze visie

Samen spreken wij één taal


De Viersprong is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school vanuit een open en zorgzame houding iedere leerling welkom heet . De Viersprong maakt samen met twee andere basisscholen, een peuterspeelzaal, een bibliotheek, welzijnswerk, maatschappelijke instanties e.a. deel uit van de Brede School Het Gebouw. Het Gebouw staat in de wijk Leiden-Noord. De Viersprong streeft ernaar een afspiegeling van de wijk te zijn.
 
De slagzin van onze school is: "Samen spreken we één taal". Daarmee willen we aangeven dat we het belangrijk vinden om samen dezelfde taal te spreken in álle opzichten. In de school zelf wordt vanzelfsprekend de Nederlandse taal gesproken. We willen elkaar kunnen verstaan en goed met elkaar kunnen samenwerken. Wij zien  graag een goede samenwerking met leerlingen, ouders en betrokkenen. Daarbij gaan  we ervan uit dat we allemaal gelijkwaardig zijn aan elkaar. Beide waarden van onze visie vinden wij belangrijk.
 
Elk kind heeft het vermogen zich te ontwikkelen. Door kennis, inventiviteit en creativiteit te combineren met het leren kennen van de eigen persoonlijkheid, bereiden we de kinderen goed voor op de toekomst. Als team van De Viersprong hebben wij hoge verwachtingen van de kinderen en dagen hen uit om deze verwachtingen waar te maken. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn onze basisbegrippen. Uiteraard hechten wij veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat.

Op De Viersprong leren de kinderen respectvol, veilig en verantwoordelijk met zichzelf, met elkaar en met de wereld om hen heen om te gaan.    

 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline