Vragen, zorgen en klachten

Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt of klachten heeft over dingen die op school gebeuren. Het is belangrijk dat u hier niet te lang mee rond blijft lopen.

Als u zich zorgen maakt over de gang van zaken in de groep van uw kind of over uw kind zelf, kunt u het  beste allereerst contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Als dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u vervolgens contact opnemen met de directie of de vertrouwenspersoon van de school.

Als het probleem dan nog niet is opgelost, kunt u zich wenden tot één van de externe vertrouwenspersonen of een klacht indienen bij PROO Leiden of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline