Regels op school rond het Corona virus

Regels rondom het Corona-virus

De schooltijden zijn aangepast, we proberen meer te spreiden:
  • 8.40 uur-8.50 uur groep 1 t/m 5 naar binnen
  • 8.50 uur-9.00 uur groep 6 t/m 8 naar binnen.
Zij moeten zelfstandig naar school komen. (gr. 8 kan op maandag- en donderdagochtend om 8.45 uur via de hoofdingang naar binnen voor de gymles, denk aan een mondkapje!)
  • 14.50 uur de kleuters en groep 4 en 5b naar buiten en direct naar huis.
  • 15.00 uur de andere groepen naar buiten en direct naar huis.
  • Groep 3 en 5a blijven via de hoofdingang naar binnenkomen en naar huis gaan.

Helaas lukt het binnen Het Gebouw, met de 3 scholen, niet om de pauzes anders te organiseren. Wij spelen op de vastgestelde tijden buiten. De extra klassen zoals een Plusklas, Topklas en Schakelklas gaan voorlopig niet door, omdat we dan kinderen van 3 scholen mengen. Ook zal Natuur om de hoek voorlopig nog niet beginnen. We proberen de kinderen van onze eigen scholen bij onszelf te houden en niet met elkaar te vermengen.

Mondkapjes
Er mogen geen ouders de school in! Mocht u toch de school in moeten voor bijvoorbeeld een gesprek, dan vragen wij u een mondkapje te dragen!

De kinderen van groep 7 en 8 en de teamleden, moeten in de gangen van de school en in Het Gebouw verplicht een mondkapje op. Zorg ervoor dat uw kind altijd een mondkapje op heeft als hij/zij naar school gaat! 

Er zijn ook teamleden die met een 'face shield' (doorzichtig scherm) zullen rondlopen in de klas. Dit is ook een extra bescherming.

Ziekteverschijnselen
Als kinderen snotteren of verkouden zijn, moeten zij thuis blijven. Wij zullen hier streng op toezien en naar huis bellen als een kind snottert. Dit geldt ook voor teamleden. Er zijn kinderen en teamleden die chronisch verkouden zijn of hooikoorts hebben, als dit zo is bij uw kind wilt u dan contact opnemen met Suzanne.

Mocht er een besmetting zijn dan geldt het volgende: 
Mocht er onverhoopt een kind of een leerkracht/onderwijsassistent besmet zijn, dan gaat de hele groep in quarantaine. Na 5 dagen kun je een sneltest doen, als je negatief getest wordt mag je weer naar school. Wilt u uw kind niet laten testen, dan zit uw kind 10 dagen in quarantaine. Als de hele klas in thuisquarantaine zit, wordt er thuisonderwijs gegeven, hier krijgt u altijd informatie over via Schoudercom. Dit kunnen we per situatie organiseren. Als uw kind in quarantaine zit, moet u zelf de BSO informeren. 

Mocht 1 kind van de klas thuis zitten, dan kan er geen thuisonderwijs gegeven worden, maar krijgt het kind een thuiswerkboekje op papier. 

We volgen altijd de instructies van de GGD.

Leerkracht ziekteverschijnselen 
Mocht er een leerkracht verkouden worden, zal er in eerste instantie altijd gezocht worden naar een invaller. Mocht deze niet gevonden worden, dan zal er thuisonderwijs gegeven worden. Hoe dit wordt ingevuld, is afhankelijk van de groep die het betreft. En zult u geïnformeerd worden. Het kan zijn dat u op de ochtend gebeld wordt dat er thuisonderwijs is. Wij hopen in deze tijden op uw begrip!

Ventileren en hygiëne 
In de klassen zullen we zoveel mogelijk ventileren. Dit betekent dat de ramen opengaan. Zorgt u ervoor dat uw kind een warme trui aan heeft of een vest bij zich heeft. 
We zorgen ervoor dat er weer veel handen worden gewassen. 
Tussendoor zullen we ook materialen in de klas schoonmaken. 
In school zullen tussendoor ook trapleuningen en deurknoppen worden schoongemaakt.

Gymlessen 
Vanaf aanstaande maandag 8 februari starten de gymlessen. Op maandag en donderdag moet uw kind zijn/haar gymkleding meenemen.

Trakteren 
Trakteren voor je verjaardag mag, maar het moeten wel verpakte traktaties zijn

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline