Groep 4A

Welkom bij de Topklas!!

De leerkrachten van de Topklas zijn Moumia el Morabet en Roos Carlier.

* Doel
Het doel van de Topklas is ervoor te zorgen dat de toets scores woordenschat en begrijpend lezen na een jaar deelname aan de Topklas tenminste één niveau hoger liggen dan in het begin.
                                                                                                                          
* Programma:
Er wordt gewerkt met thema's: bij elk thema leren de kinderen nieuwe woorden over dit thema en lezen zelf hier zelf boeken en of internetteksten over. Bij ieder thema gaat de groep erop uit, bijvoorbeeld naar een museum dat een tentoonstelling over dat thema houdt.

                                                                                              
                                                                  
Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze actief meedoen, zelf boeken gaan lenen in de bibliotheek, thuis gaan lezen, geïnteresseerd zijn in museumbezoek, een presentatie maken over het onderwerp en natuurlijk thuis veel kinderboeken gaan lezen.

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline