Topklas

Welkom bij de Topklas!!
                                                                                                         

De leerkrachten van de Topklas zijn Marjolein Tuithoff en Moumia el Morabet.

* Doel
Het doel van de Topklas is ervoor te zorgen dat de toets scores woordenschat en begrijpend lezen na een jaar deelname aan de Topklas tenminste één niveau hoger liggen dan in het begin.
                                                                                                                          
* Programma:
Er wordt gewerkt met thema's: bij elk thema leren de kinderen nieuwe woorden over dit thema en lezen zelf hier zelf boeken/internetteksten over. Bij ieder thema gaat de groep erop uit, bijvoorbeeld naar een museum dat een tentoonstelling over dat thema houdt.

                                                                                              
                                                                  
Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze actief meedoen, zelf boeken gaan lenen in de bibliotheek, thuis gaan lezen, geïnteresseerd zijn in museumbezoek, een presentatie maken over het onderwerp en natuurlijk thuis veel kinderboeken gaan lezen.

* Doelgroep:
De doelgroep voor de Topklas zijn leerlingen uit groep 6 en 7, van wie verwacht wordt dat deelname aan de Topklas hun taalvaardigheid dusdanig zal versterken, dat zij in alle vakken waarin taal een belangrijke rol speelt tot betere prestaties zullen komen.
                                                                                   
* Wanneer ?
De Topklas vindt plaats op woensdagmiddag van 12.45 tot 15.30 uur.

                                                                                             
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline