Blog van de oudercontactpersoon

Beste ouders en/of verzorgers,
 
Welkom op de nieuwe website en op mijn blog!

U kent mij allemaal als “Juf Mary” de oudercontactpersoon van basisschool De Viersprong.
Ik wil graag een blog gaan bijhouden op onze nieuwe website. Een blog is een pagina waar u regelmatig alellerlei informatie aantreft. Vanaf nu kunt u hier regelmatig nieuwe informatie vinden over allerhande zaken.

Graag deel ik informatie met u over Triple P, opvoeden en andere zaken die gerelateerd zijn aan De Viersprong. Zoals bijvoorbeeld de Ouderraad, de thema’s van de koffieochtenden en een korte samenvatting van de koffieochtenden, over computercursussen in de bibliotheek, gezonde voeding, bedtijden etc. Ook zal ik regelmatig informatie met u delen over het overblijven.

Al deze informatie is bedoeld voor ouders en/of verzorgers van de kinderen van onze school. Ik hoop van harte dat u het leuk vindt om mijn blog te bezoeken en dat u veel zult hebben aan alles wat hierop staat vermeld.

Heeft u ideeën voor mijn blog? Dan vind ik dat fijn om te horen en daarom is er ook een ideeën box. Hier kunt u uw ideeën, opmerkingen en/of suggesties achterlaten.

Ik hoop dat u mijn blog regelmatig zult bezoeken en dat u veel zult hebben aan de informatie die ik met u deel.09-11-2018
Koffieochtend van maandag 5 november 2018
 
Tijdens deze koffieochtend bespraken we de ontwikkeling van het brein van het jonge kind. Jeugdarts Rig Mutschler was hierbij aanwezig om dit toe te lichten.

De ontwikkeling van het brein begint al in de baarmoeder. Ook zijn talenten van kinderen veelal aangeboren. Zo wordt het ene kind geboren met aanleg voor taal en het andere kind met aanleg voor rekenen.
Talenten zijn soms ook erfelijk. Als u bijvoorbeeld goed bent in taal, kan het voorkomen dat uw kind dit talent van u heeft geërfd. Uiteraard speelt ook het IQ van een kind hierbij een rol. Een gemiddeld IQ van 100 is normaal. Daarnaast is het enorm van belang wat u uw  kinderen zelf meegeeft.

Ouders spelen een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. Wanneer u veel met uw kind praat, zal dit uw kind helpen om de taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Dit proces start al wanneer uw kind nog in de buik zit. Als u veel praat, wordt dit gepraat een vertrouwd geluid voor uw kind en voelt uw kind zich na de geboorte veilig als het uw stem hoort. Sommige zwangere vrouwen luisteren regelmatig naar muziek. Ook dit wordt na de geboorte door de baby herkend.

Intelligentie wordt niet alleen bepaald door aanleg, maar ook door de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de inzet van het kind op school of thuis, de motivatie om iets te doen en of het kind zelfvertrouwen heeft. Voelt uw kind zich veilig in zijn omgeving? Dit alles heeft invloed op de intelligentie.

Wat je regelmatig gebruikt, ontwikkelt zich. Als je bijvoorbeeld een nieuwe taal leert, maar je gebruikt deze taal op een gegeven moment niet meer, merk je dat deze kennis verdwijnt. Het is dus altijd belangrijk om aangeleerde zaken te blijven herhalen.

Spel speelt een grote rol in het leven van kinderen. Daarom is het van belang dat u uw kind hiervoor voldoende ruimte geeft. Zo leert uw kind bijvoorbeeld zelf de ruimte te bepalen, wat weer belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van de rekenvaardigheid. Laat uw kind dus lekker spelen. Bij een fantasiespel bijvoorbeeld leert uw kind sociale verhoudingen kennen en omgaan met emoties. Wanneer u boos bent op uw kind, zal uw kind dit in het spel verwerken. Uw kind wordt bijvoorbeeld boos op de pop waar het mee aan het spelen is. Het is ook belangrijk dat u naar uw kind kijkt tijdens het spel om te bepalen waar uw kind aan toe is.

U kunt uw kind bijvoorbeeld leren zelfstandiger te worden door het eerst zelf zijn/haar ondergoed aan te laten trekken. Als dit goed gaat, kunt u dit uitbreiden door het dan zelf zijn/haar broek en trui aan te laten trekken etc.

Wanneer een kind zelfvertrouwen heeft, zal het beter in zijn/haar vel zitten. Het kan voorkomen dat uw kind een keer een onvoldoende heeft gehaald op school. Om het zelfvertrouwen van het kind niet te schaden, is het belangrijk dat u hier niet meteen boos om wordt. Uw kind vindt het zelf waarschijnlijk ook heel vervelend en dan helpt het niet als de ouders hier boos om worden. In een dergelijk geval zou u uw kind kunnen helpen door het te troosten en te zeggen dat het de volgende keer waarschijnlijk beter zal gaan. Zo kunt u samen met uw kind kijken waarom hij/zij een onvoldoende heeft gekregen en het vragen hoe u hem/haar kunt helpen.

Sommige ouders hebben er moeite mee als hun kind een  jaartje langer in de kleuterklas moet blijven. Voor de emotionele ontwikkeling van het kind echter is het soms beter om een jaartje langer te kleuteren. Niet alle kinderen zijn er na twee jaar in de kleuterklas aan toe om al een hele dag aan een tafel te moeten werken.
 
Tijdens de koffieochtend hebben Juf Sanne en juf Claudia ook nog iets verteld over de entreetoets in groep 7. Er was helaas niet genoeg tijd om alle leerdoelen per schooljaar te bespreken. Daarom zal er door de leerkrachten informatie op de website worden gezet over de te behalen leerdoelen per leerjaar. Hier kunt u dan uitgebreid  bekijken wat uw kind gaat en moet leren.  

De werkhouding van leerlingen is belangrijk en van invloed op het advies dat ze later krijgen. Op school hoort en ziet een kind veel om zich heen gebeuren, waardoor het afgeleid kan worden. U kunt als ouder met uw kind praten en vertellen dat hij/zij naar de juf of meester moet luisteren.

Een kind moet leren hoe hij of zij alle geluiden om zich heen zou kunnen negeren en zich zo kan concentreren op het schoolwerk.  Ouders kunnen de werkhouding van de kinderen trainen door hen te vragen (zoals hierboven al genoemd) zichzelf aan te kleden en hun jas en tas zelf te pakken en/of met het maken van het huiswerk.

Voor sommige kinderen blijkt het lastig om meerdere opdrachten tegelijk uit te voeren. Een ouder gaf als voorbeeld dat zij haar kind elke ochtend vroeg om naar de badkamer te gaan om zijn haar te kammen, tanden te poetsen en handen te wassen en vervolgen de eigen jas en tas te pakken. Het lukte het kind niet om al deze opdrachten uit te voeren. vervolgens was deze moeder op het internet gaan zoeken naar vergelijkbare ervaringen om erachter te komen waarom dit niet lukte. Zo las zij dat zij niet meer dan twee opdrachten tegelijkertijd aan haar kind moet geven, bijvoorbeeld door eerst te vragen het haar te kammen en de tanden te poetsen en pas daarna weer twee nieuwe opdrachten te geven. Dit blijkt nu prima te werken.

Veel ouders willen graag dat hun kinderen huiswerk mee naar huis krijgen. Maar huiswerk is geen medicijn om uw kind slimmer te maken. Huiswerk is een herhaling van wat de kinderen in de klas hebben behandeld en geleerd. Uiteraard is herhaling een goed middel om de in de klas behandelde onderwerpen goed te oefenen.

In groep 7 wordt altijd een entreetoets op landelijk niveau afgenomen. Naar aanleiding van deze toets kan er dan in groep 7 al een pre(tijdelijk)-advies gegeven worden over het niveau waarnaar uw kind zou kunnen uitstromen na de basisschool.

In groep 8 wordt de Cito eindtoets afgenomen. Ook wordt er in groep 8 een ‘drempeltoets” afgenomen. Het "drempelonderzoek ”is minder talig dan de Citotoets. Bij de drempeltoets worden ook alle andere methode gebonden toetsen en Citotoetsen van de laatste leerjaren in aanmerking genomen. Aan de hand van dit alles wordt er vervolgens een advies uitgebracht, waarbij een eerder gegeven advies alsnog kan worden bijgesteld.
Het komt voor dat leerlingen zich in groep 8 meer ontwikkelen dan verwacht en is bijvoorbeeld de werkhouding verbeterd. Dit heeft dan invloed op het advies. Sommige  kinderen ontwikkelen zich pas verder op latere leeftijd, waardoor zij later op het voortgezet onderwijs beter presteren dan daarvoor.
 
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-10-2018
Herfstvakantie
 
Het is weer bijna herfstvakantie. Wat gaat de tijd snel. Deze week is het weer nog prachtig, maar we weten natuurlijk nog niet hoe het weer in de herfstvakantie zal zijn. Weer of geen weer, er is altijd genoeg met kinderen te doen in de vakantie.

Niet alle ouders vinden het altijd even fijn wanneer de kinderen vakantie hebben, maar het kan echt erg leuk zijn als kinderen vakantie hebben. U kunt dan gezellige dingen gaan doen met uw kind(eren).
Als het droog is, kunt u natuurlijk altijd naar buiten gaan met uw kind(eren), ook als het niet zo warm is. Het is gezellig en sportief om bijvoorbeeld naar het bos of naar het strand te gaan: lekker even wandelen over het strand. Na een bos- en/of strandwandeling slapen kinderen wellicht beter en ook de eetlust kunnen vermeerderen door het buiten zijn. Ik heb hier al eerder een stukje over geschreven. Hierbij heb ik ook genoemd waar je allemaal met kinderen naartoe kunt gaan tijdens de vakantie.

Op het strand kunnen kinderen eventueel schelpen gaan zoeken die ze in een zelf meegebracht emmertje of bakje kunnen verzamelen. Deze schelpen kunnen zij vervolgens weer gebruiken om thuis iets mee te knutselen als het regent. In het bos kunnen kinderen zoeken naar kastanjes, eikels, dennenappels, beukennootjes en dergelijke. Ook hier kan thuis mee geknutseld worden. Het is dan handig om een plastic tas mee te nemen naar het bos waarin de kinderen de spullen kunnen verzamelen.

In het “Panbos” in Wassenaar bevinden zich een trimbaan en ook een “ tank Wall” waar kinderen kunnen klimmen en klauteren. Daarnaast is er een theehuis waar eventueel iets gegeten en/of gedronken kan worden en aan de overkant van het “Panbos” is een pannenkoekenhuis.

Natuurlijk kunt u ook gewoon met uw kind(eren) naar de speeltuin in de buurt gaan. Daar vermaken zij zich vaak ook prima. Bij de speeltuin worden meestal ook binnen activiteiten voor kinderen georganiseerd en in de vakanties vinden er ook extra activiteiten plaats. Hier wordt meestal een kleine vergoeding voor gevraagd van ongeveer € 0,50 of € 1,00 per kind.

Ook de kinderboerderij is altijd een leuke plek om met kinderen naartoe te gaan. Er is een kinderboerderij in de Merenwijk en er is er ook één  in Leiderdorp. De naam van deze kinderboerderij is “De Houtkamp” en deze bevindt zich vlakbij winkelcentrum Santhorst.

Dan is er vlakbij ook nog het stadspark “De Leidse Hout”. Dit park bevindt zich op de gemeentegrens met Oegstgeest vlakbij het Alrijne Ziekenhuis in Leiden en is ook een leuke plek om even te gaan wandelen.

Wanneer het regent kan het lastiger zijn om kinderen binnenshuis te vermaken. Ze grijpen vaak meteen naar de tablet, telefoon of spelcomputer. Maar er zijn nog genoeg andere dingen die thuis gedaan kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het doen van een gezelschapsspel, iets knutselen of samen iets bakken zoals koekjes of een cake of taart, maar ook bijvoorbeeld gezonde pannenkoeken of samen een lekkere en gezonde lunch maken.

Het is raadzaam om dit soort activiteiten van tevoren met uw kind(eren) in te plannen, zodat zij niet de hele tijd vragen wanneer u iets met hen gaat doen. U kunt een dag van tevoren samen bespreken wat zij de volgende dag kunnen verwachten.

Het is ook aangenaam voor u om een activiteit met uw kind(eren) te ondernemen. Door het samen ondernemen van activiteiten is het ook geen belasting voor u als kinderen vakantie hebben.

Kinderen vinden het ook vaak erg leuk als er een vriendje/vriendinnetje bij hen thuis mag komen spelen of wanneer zij zelf bij een vriendje/vriendinnetje mogen gaan spelen.

Als de kinderen al wat ouder zijn kunnen ze natuurlijk ook altijd zelf buiten spelen. Maar als de kinderen nog jong zijn, is het beter om met hen mee naar buiten te gaan, zodat u hen in de gaten kunt houden. Jonge kinderen kunnen nog niet zo goed zelf inschatten wat wel en niet goed is. Daarnaast zijn zij vaak ook nieuwsgierig.

Ik hoop dat u en uw kinderen een fijne herfstvakantie zullen hebben.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

05-10-2018
Samen spelen
 
In het huidige tijdperk verloopt bijna alles digitaal, wordt er veel tijd besteed aan het spelen op de tablet en/of de telefoon en wordt er na schooltijd door kinderen veel tv gekeken. Ook wanneer het mooi weer is, zitten veel kinderen vaak binnen en spelen ze met de tablet.

Dat is jammer! Het zou goed zijn als meer kinderen wat vaker buiten zouden spelen. Ze bewegen dan goed en daardoor eten en slapen zij beter. Daarnaast leren ze ook sociale vaardigheden aan, zoals het omgaan met andere kinderen, zelf problemen op te lossen, vrienden te maken etc. Ook is het leuk als kinderen na schooltijd of in het weekend af en toe bij elkaar thuis kunnen spelen, zodat zij elkaar beter leren kennen.

Samen buiten spelen en samen thuis spelen is anders dan op school, omdat er op school ook vaak andere kinderen bij zijn en er dan niet gemakkelijk een goede vriendschap kan worden opgebouwd met een kind met wie zij graag bevriend zouden willen zijn.
 
Natuurlijk zijn er wel kinderen die bij elkaar thuis spelen, maar dit gebeurt meestal binnen de familiekring of binnen de eigen vriendenkring. Het zou goed zijn voor veel kinderen om ook eens kennis te maken met kinderen buiten de familie- of vriendenkring. Zo zien en leren zij dat het bij sommige gezinnen anders gaat dan bij hen thuis. Zo leren zij ook om dit te respecteren. Daarnaast is het gewoon leuk om beter kennis te maken met mensen die niet uit de eigen cultuur of familie komen.

Stimuleer uw kind om eens een vriendje/vriendinnetje van school bij u thuis uit te nodigen om te komen spelen. De kinderen kunnen samen met speelgoed spelen en/of gezellig kletsen of samen huiswerk maken. Zo kan uw kind een leuke vriendschap opbouwen.

Wanneer u een ander kind uitnodigt, vraagt u natuurlijk ook aan de ouders of het goed is dat hun kind bij u thuis komt spelen. Dat schept vertrouwen.  Het is leuk en fijn als kinderen elkaar ook na schooltijd ontmoeten en bij elkaar thuis mogen spelen.
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
07-09-2018
Het begin van het nieuwe schooljaar
 
De zomervakantie is weer voorbij. Zes weken lijken lang, maar zijn uiteindelijk best snel voorbij gegaan. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. Het was overal mooi weer, dus hopelijk heeft iedereen hiervan kunnen genieten. Na een lange vakantie als deze hopen wij natuurlijk dat iedereen voldoende energie heeft opgedaan om er weer tegenaan te gaan.

De kinderen en het team hadden er op de eerste schooldag echt weer zin in. Het is plezierig om te zien dat de kinderen blij waren dat zij weer naar school mochten. Sommige kinderen vonden het ook een beetje spannend om naar een nieuwe klas te gaan, maar waren gelukkig ook weer snel gewend aan een nieuw lokaal en een nieuwe leerkracht. Het is leuk om te zien dat veel kinderen zich nu echt “groot” voelen nu zij in een hogere groep zitten.

Zoals u inmiddels allemaal weet, is er dit schooljaar een nieuwe directeur op de Viersprong. Suzanne heeft zich kort voorgesteld op de eerste schooldag tijdens de opening op het schoolplein en vervolgens ook op de eerste koffieochtend van maandag 3 september. Toen heeft u ook kennis met haar kunnen maken. Het was fijn dat u in grote getale aanwezig was. Natuurlijk is het voor iedereen nog even wennen dat er een nieuwe directeur op school is. Dat geldt voor zowel de kinderen, het team als natuurlijk ook voor de ouders. Uiteraard moet ook Suzanne aan ons wennen. Ik vertrouw erop dat dit gaat lukken.

In eerdere stukjes op mijn blog heb ik al geschreven over het water drinken op school. Alle kinderen hebben op de eerste schooldag een bidon gekregen, zodat iedereen een eigen bidon heeft om water uit te drinken. Als school willen wij het drinken van water stimuleren. Bij de bidon zat ook een flyer waarop recepten stonden vermeld om het water nog lekkerder te maken. Water is gezond en het is goedkoop. Tijdens de koffieochtend was er een vraag van een moeder waarom de kinderen alleen water mogen drinken. Het afgelopen schooljaar ontvingen we hierover een verzoek van ouders. Ook  in de ouderraad en in de MR kwam de vraag of het drinken van water geen schoolbeleid zou kunnen worden. Vervolgens is hier in de MR over gestemd met als resultaat dat de MR heeft ingestemd.

Water is natuurlijk gezonder dan pakjes sap of chocomel. In de kant-en-klare pakjes drinken zit veel suiker. Kijkt u maar eens op de posters die in de school hangen waarop staat aangegeven hoeveel suiker hierin zit. Als u uw kind bijvoorbeeld twee pakjes Capri Sun meegeeft, dan heeft uw kind in deze korte periode al 10 klontjes suiker binnen gekregen. Wanneer u uw kind thuis ook nog sap of frisdrank geeft, wordt dit natuurlijk veel meer. Hierbij komt ook nog het snoep dat kinderen krijgen/eten. Wanneer kinderen al op jonge leeftijd gewend raken om veel suiker binnen te krijgen, kan dit op latere leeftijd leiden tot diabetes. Dit is een reden om na te denken of het gebruik van suiker niet teruggebracht kan worden.
 
 Heel De Viersprong stapt over op water drinken! Jij doet toch ook mee?  
 Waarom?
 • water is gezond
 • water bevat geen calorieën
 • water tast je tanden niet aan
 • water is goedkoop
 • water is gemakkelijk mee te nemen
 • water is overal verkrijgbaar 

Water bevat geen calorieën

Maak het drinken van water tot een gewoonte. Alle kinderen lusten water, maar een fris zoet drankje is vaak veel aantrekkelijker. Het is net wat kinderen gewend zijn. Ook voor ouders is het soms gemakkelijk om een pakje drinken mee te geven. Kinderen krijgen hierdoor echter ruim zes kilo suiker per jaar binnen. Een verandering hiervan zou enorm bijdragen aan een gezond gewicht onder jongeren. Geef als ouder ook het goede voorbeeld en drink zelf ook water als standaard dorstlesser.

Kinderen raken snel gewend aan het drinken van water. Vooral als iedereen water drinkt, zullen ook zij het snel “gewoon” vinden dat er water gedronken wordt. Tijdens het PBS feest zou er ook een lied en een dans gedaan worden over het water drinken.

Helaas kon het PBS feest afgelopen woensdag 5 september niet doorgaan omdat het zo hard regende. Dit was voor iedereen een enorme teleurstelling. Er hadden zich gelukkig ook weer veel ouders aangemeld om te komen helpen tijdens het feest, heel er fijn. Goed om te zien dat onze ouders zo betrokken zijn bij de school; daar zijn wij trots op!

De volgende maand is het alweer tijd voor de viering van 3 oktober. Ook hieraan besteden wij natuurlijk veel aandacht. Er zal voor alle leerlingen weer een hutspotmaaltijd worden gemaakt en ook hierbij hebben wij net als andere jaren de hulp van ouders nodig. De geur van hutspot zal weer in de gehele school te ruiken zijn.

Op maandag 10 september vindt er een informatieavond plaats. Het is belangrijk en zeer nuttig om deze avond als ouder bij te wonen. Tijdens de informatieavond zal er informatie gegeven worden over dit schooljaar en over wat de kinderen dit schooljaar gaan leren. Het is de bedoeling dat ouders zonder kinderen naar de informatieavond komen. Er is dan tijd en ruimte om rustig met elkaar te bespreken wat er het komende schooljaar kan worden verwacht.
 
Hopelijk ziet u ook dat het noodzakelijk is om naar de informatie avond te komen.
Anders mist u mist veel informatie.

Ik zie u allen heel graag op maandag 10 september van 19.00 uur tot 20.00 uur!
 


 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

10-07-2018

De laatste schoolweek voor de zomervakantie van het schooljaar 2017/2018
 
Deze week is het voor ons de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Zoals elk jaar is het erg druk en moet er nog van alles gebeuren. Sommige groepen verhuizen naar een ander lokaal en dan is er natuurlijk ook nog het afscheid van Meester Guillermo, juf Claudia Schulte en juf Sanne Oosten.

Op dinsdag 10 juli was er een voorstelling voor alle leerlingen van De Viersprong. Dit was een cadeau van Meester Guillermo voor alle kinderen. Het was een voorstelling van “Jeroen’s JeugdShow” en veel van onze leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 kenden deze man al van “YouTube”.
Tijdens de voorstelling was er een ‘quiz’ voor de kinderen en een wedstrijd wie de meeste spekkies in zijn mond kon stapelen. Ook werden er veel grapjes met de kinderen gemaakt. De kinderen vonden het erg leuk en deden heel goed mee.

Op woensdag is het afscheid van groep 8. De gezinsleden van de leerlingen uit groep 8 worden allen uitgenodigd voor het bekijken van de film die de kinderen zelf gemaakt hebben. Daarna is er weer de traditionele gezellige barbecue. Vandaag is het niet zulk mooi weer, maar laten we hopen dat het weer tijdens de barbecue beter is, zodat het voor de kinderen van groep 8 een mooi afscheid wordt.

Donderdag 12 juli is voor de kinderen de laatste schooldag voor de zomervakantie, want op vrijdag wordt er geen les gegeven. Het is dan een lesvrije dag. De leerkrachten zijn die dag nog wel op school om de laatste dingen voor de zomervakantie te regelen. En wanneer zij hiermee klaar zijn, hebben ook de leerkrachten vakantie.

Vandaag heeft de nieuwe directeur van De Viersprong de school bezocht om zich aan het team en de kinderen voor te stellen. We zijn blij dat het gelukt is om nog voor de zomervakantie een nieuwe directeur te vinden. Hopelijk krijgt zij het naar haar zin bij ons op school.

Voor veel van onze ouders is deze week ook een drukke week. Zij zijn al begonnen met het voorbereiden van de vakantie,  het kopen van cadeaus voor familieleden en het inpakken van de spullen voor de vakantie. Ik hoop dat iedereen een hele fijne vakantie heeft.

Voor degenen die niet naar het buitenland gaan, hoop ik dat het weer hier in Nederland goed zal blijven. Dat het in ieder geval droog is, zodat de kinderen hier ook naar buiten kunnen gaan. Ook is voor hen de vakantiepas wellicht interessant. Alle leerlingen van De Viersprong hebben deze inmiddels ontvangen. Hierin staan veel activiteiten vermeld die je kunt ondernemen in de vakantieperiode. Ook zitten er verschillende kortingsbonnen bij waar u gebruik van kunt maken.Hopelijk heeft u er iets aan en komen de kinderen met leuke verhalen terug op school over wat zij allemaal gedaan hebben in de zomervakantie.

Het kost natuurlijk geld om naar een park te gaan, maar de kosten kunnen ook beperkt worden door een keer met de kinderen naar het strand of naar het bos te gaan. U kunt zelf iets te eten meenemen om lekker te gaan picknicken in het bos of op het strand. Dat vinden kinderen vaak erg leuk. Op het strand heb je zand en water waar de kinderen graag mee spelen. Om op het strand te komen kunt u een bus nemen naar Katwijk. Vaak stopt de bus op of dichtbij de boulevard. Vanuit Leiden moet u misschien wel een keer overstappen.

Op het strand is altijd veel te beleven voor kinderen. Zij kunnen zich er goed vermaken. Wanneer u ergens op het strand gaat zitten, is het belangrijk om uw kind te vertellen waar u precies zit. Natuurlijk moeten kinderen goed in de gaten gehouden worden, maar soms kijkt u even de andere kant op en ziet u uw kind zo snel niet. Kinderen dwalen snel af op het strand. Laat uw kind zien waar u zit. Vertel bijvoorbeeld dat u bij het “Witte kerkje ”zit. Of bij de strandtent met de naam……………..Bijvoorbeeld “Het Zwaantje ”of “Willie Zuid”.
 
Wanneer uw kind een herkenningspunt heeft, kan hij/zij het aan iemand vragen of tegen iemand zeggen. Diegene kan dan met uw kind naar dit punt lopen of naar het punt van de “Strandwacht” gaan. Het is ook altijd handig als uw kind een telefoonnummer van u bij zich heeft. Dit is vaak wel lastig als het kind alleen zwemkleding aan heeft en ook nog eens in het water gaat spelen. Wanneer u goed op uw kind let, gaat het meestal goed. Ik las gisteren een zin op Facebook. Deze luidde: “Kijk naar uw kind in plaats van op uw telefoon”. Op het strand is dat zeker noodzakelijk.

In een eerder stukje op mijn blog heb ik het al eens over het “Panbos” gehad. Ook hier kunt u naartoe gaan. De meeste kinderen kunnen zich hier prima vermaken.

Ik hoop dat alle leerlingen van De Viersprong een fijne vakantie hebben en dat iedereen op 27 augustus gezond en wel weer terug komt op school.

Iedereen bedankt voor het lezen van de stukjes op mijn blog!

Voor nu wens ik u allen een goede vakantie!

Juf Mary

                                                                                           
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26-06-2018
KOFFIEOCHTEND
Afgelopen maandag vond alweer de laatste koffieochtend van dit schooljaar plaats.    
 
Voor Meester Guillermo was dit ook zijn laatste koffieochtend bij ons op school. Meester Guillermo heeft wat verteld over de Ricardo van Rhijn Foundation en aangegeven dat de drie scholen met de Foundation in gesprek zijn.

Als school zullen we de Foundation nog een paar maanden buiten ondersteunen door een aantal teamleden in hun pauze te laten meelopen. Onze kinderen gedragen zich ook niet allemaal voorbeeldig tijdens het overblijven.
Er zijn kinderen die graag stoeispelletjes doen en uit ervaring kunnen wij zeggen dat dit meestal op ruzie uitloopt. De kinderen mogen deze spelletjes dus niet tijdens schooltijd spelen.

Voor de kinderen van de groepen 4 is met de leerkrachten afgesproken, dat zij met de kinderen bespreken wat de kinderen buiten gaan doen. Wanneer zij voor iets gekozen hebben, betekent dit dat zij dat ook gaan doen.
De Foundation stelt diverse speelmaterialen beschikbaar. Helaas zijn deze vaak na het overblijven verdwenen. De Foundation heeft wel geld beschikbaar om materialen te kopen, maar niet genoeg om elke dag iets aan te schaffen. Er wordt aan een plan gewerkt om dit te voorkomen.
                  
                                                            
Het bedrag dat ouders betalen voor de Ricardo van Rhijn Foundation is dit jaar € 50,00 per kind en zal het volgend schooljaar ook € 50,00 bedragen. Wanneer wij een andere organisatie in de arm zouden nemen, zou dit vele malen duurder zijn. Dat is voor veel ouders niet op te brengen.

Er is nog een andere mogelijkheid om het overblijven te veranderen door en model van vijf gelijke dagen in te voeren. Dat zou betekenen dat wij gedurende vijf (5) dagen dezelfde schooltijden zouden hanteren. Dus elke dag schooltijd van 8.45 uur tot 14.00 uur. Vorig jaar is hier een enquête over gehouden, maar veel van onze ouders waren het hier niet mee eens. De ouders die werken, hadden geen tijd om iets hun werkgever te regelen.

Daarnaast bestat de mogelijkheid om de pauze tussen de middag langer te maken, zodat kinderen tussendoor thuis kunnen gaan eten. De kinderen gaan dan in de middag van 13.30 uur tot 15.30 uur naar school.

Verder heeft meester Guillermo over zijn afscheid gesproken. Er zal een brief worden uitgedeeld over hoe zijn afscheid zal worden ingevuld. Meester Guillermo zou graag een circus op het plein willen organiseren. Dat betekent echter wel dat er dan veel hulpouders nodig zullen zijn. Uiteraard komt er ook nog een moment voor de ouders om afscheid van meester Guillermo te kunnen nemen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
SCHOOLREIS                   

Vorige week dinsdag zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje geweest. Het was een mooie dag met prachtig weer om op schoolreis te gaan. De kinderen hebben enorm genoten en kwamen moe en voldaan terug op school.

 
SUIKERFEEST

Afgelopen vrijdag hebben wij op school het Suikerfeest gevierd. Wat waren er weer ontzettend veel lekkere dingen gemaakt. Er waren heerlijke koekjes, cake, broodjes en andere zoetigheden. De kinderen en leerkrachten hebben enorm van al het lekkers gesmuld. Het was ook erg gezellig. Er stond een tent in de sfeer van Marrakesh waar ook foto’s zijn gemaakt van de groepen.


AFSCHEID GROEP 8  

Dan hebben we dit schooljaar nog één feest: het afscheid van de leerlingen van groep 8. Bijna alle kinderen hebben acht jaar lang bij ons op school gezeten. Het zal een flinke verandering voor hen zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan met bijna ieder uur een andere docent.

De kinderen zijn eraan toe om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Het is goed om afscheid te nemen. Dit jaar doen de leerlingen van groep 8 dit met een film die zij zelf hebben gemaakt. De film wordt woensdag 11 juli aan de ouders getoond. Na de film is er een moment om de kinderen in het zonnetje te zetten en als afsluiting gaan we met zijn allen genieten van de barbecue. De kinderen mogen gezinsleden uitnodigen om naar de film te komen kijken en deel te nemen aan de barbecue. De dag erna zijn de kinderen uit groep 8 al vrij. Zij kunnen dan genieten van een welverdiende vakantie.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

22-05-2018
Koffieochtend van maandag 28 mei 2018
 
 
Gisteren hebben wij tijdens de koffieochtend nogmaals over taal en dan met name over  “woordenschat” gesproken. Wij hadden Frank Coert van Onderwijs uitgenodigd om te komen vertellen hoe u uw kind thuis zou kunnen helpen met het vergroten van de woordenschat.
 
Helaas waren er deze keer niet zoveel ouders aanwezig. Dat was jammer. Taal blijft altijd een interessant onderwerp en maakte deze koffieochtend ook erg nuttig.

Er werd uitleg gegeven over het belang van een goede woordenschat. Het is belangrijk dat kinderen al flink wat woorden kennen in hun moedertaal. Kinderen moeten namelijk heel veel woorden leren. Onze kinderen komen binnen met een woordenschat van ongeveer 2000 woorden en moeten vervolgens zo’n 21.000 woorden bijleren. Zij hebben dus heel wat te doen voordat zij al deze woorden kennen.

De school speelt een belangrijke rol om kinderen nieuwe woorden te leren, maar ook de ouders spelen hierin een belangrijke rol. Kinderen brengen ongeveer vijf uur per dag op school door en leren ook andere dingen dan alleen taal. Deze tijd op school is niet voldoende om kinderen zoveel nieuwe woorden aan te leren. Dus is de hulp van u als ouders hierbij hard nodig. Vaak denken ouders dat zij dit niet kunnen, omdat zij denken dat zij de taal niet voldoende beheersen, maar dit is een kwestie van oefenen.

Als kinderen jong zijn, is het belangrijk dat ouders alles benoemen wat zij doen en zien en deze woorden vervolgens herhalen. Onze hersenen hebben herhaling nodig om woorden te kunnen onthouden. Voordat wij een woord kunnen onthouden, moeten wij dit woord zeven keer hebben gehoord. Bijvoorbeeld: ik pak een pan en een pollepel. Ik zet de pan op het fornuis. Ik doe olie in de pan en ik roer met de pollepel in de pan.Zo kunt u dit met veel dingen doen. Bijvoorbeeld ook met de was. Vertel aan uw kind wat u aan het doen bent.
                                                                                                                                                                                                   
Ook bij oudere kinderen kunt u veel benoemen en met uw kind praten of een taalspelletje doen.
Hierbij vormt de televisie eveneens een middel om nieuwe woorden te leren. Het is hierbij belangrijk dat ouders samen met hun kind naar de televisie kijken. U als ouder leert hierbij vaak ook nieuwe woorden. Het is belangrijk dat u als ouder met uw kind praat over de woorden die u op de televisie heeft gehoord.
Voor jonge kinderen is Sesamstraat een leuk en goed programma om naar te kijken. Helaas is dit niet meer op TV, maar u kunt het wel via het internet bekijken. 
                                                                                                                      
Soms is het voor ouders die de Nederlandse taal zelf niet goed beheersen lastig om de woorden uit te leggen, omdat zij zelf de betekenis van de woorden niet kennen. Een woordenboek is hierbij een goed hulpmiddel. Er wordt op school ook naar televisie gekeken, bijvoorbeeld naar het Jeugdjournaal. U kunt dan ’s avonds het Jeugdjournaal nog een keer bekijken met uw kind en bespreken wat er is verteld. Zo hoort uw kind de woorden nog een keer.
Er wordt op school naar Nieuwsbegrip gekeken. Dit kunt u ook samen met uw kind op de computer bekijken en daarna de onderwerpen gezamenlijk bespreken.

Een tip:
Vanaf groep 4  kunt u ook een spelletje doen met uw kind. U vraagt uw kind om elke dag een moeilijk woord op school te vragen. Uw kind vertelt dit dan aan u en u zoekt samen naar de betekenis van dit woord. Zo kunnen u en uw kind veel nieuwe woorden leren.

Voorlezen is ook goede manier om nieuwe woorden te leren. In boeken staan vaak moeilijke woorden. Als u uw kind voorleest, kunt u samen de betekenis van deze woorden in een woordenboek opzoeken. De woorden die in een boek staan vermeld komen niet altijd in het dagelijks taalgebruik voor. Maar het is wel belangrijk voor kinderen om de betekenis van deze woorden te kennen om zo de boeken die zij lezen te kunnen begrijpen. Wij vragen ouders ook om dit soort activiteiten samen met hun kind te doen, omdat er op school niet voldoende tijd beschikbaar is om kinderen zoveel woorden aan te leren.


Wanneer u iedere dag woorden oefent met uw kind, zult u zien dat het taalniveau van uw kind beter zal worden. Ook het begrijpend lezen zal een heel stuk verbeteren. Wij doen ons best voor uw kind en verwachten van u ook dat u uw best doet voor uw kind. Vergeet u vooral niet om nieuwe woorden regelmatig te herhalen.

Hopelijk zien wij  op school terug dat er ook thuis veel aan woordenschat gedaan wordt.

 
                                                                                                                         

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-05-2018
Internet en gevaarlijke spelletjes
 
Deze week wil ik aandacht besteden aan een verhaal dat vorige week maandag in het nieuws was over de “Choking Challenge”. Dit is een wurgspelletje dat via het internet wordt gespeeld. Hierbij is de trend om jezelf te filmen en het filmpje vervolgens op You Tube te zetten.

Vorig weekend is er een jongen van 15 jaar overleden, vermoedelijk omdat hij dit wurgspelletje had gedaan. Bij dit spel beginnen de kinderen elkaar of zichzelf te wurgen en stoppen dan net op tijd zodat zij flauwvallen. Hiervan schijnen zij een high gevoel te krijgen. Helaas gaat het regelmatig mis en overlijdt er een kind door dit spel. Het zal je maar gebeuren dat je kind zich hiermee bezighoudt en je dit als ouder niet in de gaten hebt. Houdt uw kind(eren) daarom goed in de gaten wanneer zij in hun kamer achter de computer zitten. Je weet nooit waar zij exact naar kijken of waar zij zich mee bezig houden.

Nieuwsberichten

“In Den Haag is vorig weekend een 15-jarige jongen overleden, volgens zijn familie aan de gevolgen van de zogenoemde choking challengeDaarbij knijpen deelnemers hun keel af in de hoop high te worden. De politie is een onderzoek gestart.”

“Volgens zijn familie is Clay Haimé omgekomen door de gevolgen van de zogenoemde choking challenge, waarbij deelnemers hun keel afknijpen in de hoop er high van te worden. De politie onderzoekt onder meer de telefoon van de jongen om erachter te komen wat er is gebeurd.”

“De ouders van de Clay zijn ervan overtuigd dat hun zoon iets nadeed dat hij had gezien op internet. Een goede vriend van de jongen zegt tegen Omroep West dat hij nooit over het wurgspel had gesproken. "Bij deze challenge wordt ook opgeroepen om het absoluut voor jezelf te houden."

“Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de jongen op die manier is overleden, "maar we kunnen het niet volledig uitsluiten".

Rouwadvertentie

"Veel te vroeg is op 15-jarige leeftijd door een onnozele challenge uit ons midden weggerukt onze lieve zorgzame zoon, mijn fantastische broer, onze kleinzoon, neef, geliefde vriend en sportieve judoka", staat in de rouwadvertentie die het Segbroek College op Facebook had gedeeld. De school van Clay was gisteren geopend voor een herdenking. Vandaag werd er in het derde uur geen les gegeven om nog een keer stil te staan bij zijn dood.”
 
Hieronder nog een stukje dat ik op het  internet in het nieuws vond.

"De choking challenge:
Een spel dat eigenlijk geen spel is. Bij dit 'wurgspel' verstik je jezelf of word je door iemand anders gewurgd zodat je flauwvalt. Door net voor het flauwvallen los te laten, krijg je een 'high' gevoel. De choking challenge is niet zonder gevaar, want een 16-jarige jongen uit Arkel is om het leven gekomen door een ongeluk tijdens het wurgspel.

Het zijn vooral tieners die het spel doen. Ze filmen het en zetten het vervolgens op internet. Hierdoor kunnen andere kinderen op het idee komen om hieraan mee te doen of worden ze in zo'n filmpje uitgedaagd om het zelf ook te doen. Maar wat kun je als ouder doen om ervoor te zorgen dat je kind niet meedoet met dit soort spelletjes?

"In ieder geval niet meteen in paniek naar je kind gaan om te vragen of ze dit ook doen. Anders komen ze nooit meer naar je toe als ze over dit soort dingen vragen hebben", zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media in het NOS Radio 1 Journaal.


"Je moet je kinderen niet het gevoel geven: 'die stomme ouders begrijpen er toch niks van."
Justine Pardoen

Toch is het volgens Pardoen belangrijk om het gesprek met je kind aan te gaan, ook na het bericht van het fatale ongeluk. "De manier waarop je dit doet is belangrijk. Wees open en geïnteresseerd. Laat duidelijk merken dat je begrijpt dat kinderen op deze leeftijd experimenteren en alles onderzoeken."

De choking challenge is niet nieuw, zegt Pardoen. "Dit gebeurde vroeger ook, maar toen had het een andere naam. Toen noemden we het een 'flauwvalspelletje'. Alleen door internet komen meer kinderen ermee in aanraking en wordt de groep die ermee in aanraking komt jonger."
  
Op de web site van Bureau Jeugd en Media staat een aantal tips met signalen waaraan je zou kunnen afleiden of je kind zich met dit soort wurgspelletjes bezighoudt:

- Je kind zit alleen op de kamer met de deur dicht en komt daar wat dizzy weer uit.
- Je ziet beschadigingen in de kamer van je kind die je niet kunt plaatsen.
- Je kind heeft kneuzingen en blauwe plekken op zijn lichaam.
- Je kind heeft bloeduitstortinkjes in de ogen.
- Je kind heeft vreemde rode plekken in de nek.
 
Volgens Pardoen is het naïef om te denken dat kinderen niet in aanraking komen met spelletjes als de choking challenge. "Op ieder schoolplein in Nederland wordt dit wel eens gedaan. Dus blijf erover praten. Je moet je kinderen niet het gevoel geven: 'die stomme ouders begrijpen er toch niks van' en dat er vervolgens nieuwe ongelukken gebeuren."

Praat dus regelmatig met uw kinderen. Kinderen dagen elkaar uit en vinden elkaar stoer als zij dit durven. De afgelopen jaren zijn er al meerdere jongeren aan dit spel overleden.  
 

Hieronder een stukje over een ander geval met dodelijke afloop tijdens een wurgspelletje.

Een 16-jarige jongen uit Arkel is in de meivakantie thuis om het leven gekomen door een ongeluk tijdens een 'choking challenge', een wurgspel waarbij de deelnemers hun eigen keel afknijpen. Zijn ouders hebben het verhaal verteld aan de Volkskrant om zo te waarschuwen voor de gevaren van internet-challenges.

De ouders van Tim Reijnders troffen hun zoon dood aan toen ze op een zaterdagavond met hun dochter terugkwamen van een musical in het nabijgelegen Gorinchem. Tim was niet meegegaan omdat hij liever wilde gamen.

In eerste instantie werd gedacht aan zelfmoord, hoewel niets erop wees dat de jongen suïcidaal was. Rechercheurs stelden al snel vast dat er van zelfmoord geen sprake was.

Instructiefilmpjes
Met zijn smartphone had Tim gefilmd wat er gebeurd was. Hij had met een badstof ceintuur om zijn nek een misstap gemaakt op de trap, waardoor hij was weggegleden en bewusteloos raakte.
Eerder op de avond had hij op YouTube instructiefilmpjes bekeken voor het leggen van een knoop om zijn nek. Aanwijzingen dat Tim zich hier al eerder mee bezighield, zijn niet gevonden.

Cinnamon Challenge
Volgens zijn ouders was Tim een rustige, voorzichtige en hoogbegaafde jongen met PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis in het autismespectrum. Als gevolg daarvan kon hij niet goed omgaan met prikkels en veranderingen. Hij moest niets hebben van gevaren en 'kicks' en evenmin van stappen en drinken.
Zijn zusje had hij nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van de 'cinnamon challenge' - het doorslikken van een lepel kaneel. Ik weet niet of u weleens van deze ‘challenge heeft gehoord? De kinderen nemen dan een eetlepel kaneel en slikken dit door. Het is heel moeilijk om dit door te slikken. Hierdoor kan men stikken.

Andere slachtoffers
De school van Tim schreef zijn overlijden in een brief aan alle ouders toe aan een noodlottig ongeluk. Inmiddels organiseert de school gastlessen waarbij met leerlingen in discussie wordt gegaan over internet-challenges. Ook zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders gegeven.

Voor zover bekend is Tim in Nederland het eerste slachtoffer van een choking-challenge.
In andere landen zijn er wel meer tieners door dit spel overleden. Zo is in Groot-Brittannië vorig jaar vermoedelijk een 11-jarige jongen overleden na het spelen van dit spel. Net als bij Tim werd bij hem ook eerst gedacht dat hij zelfmoord had gepleegd. Ook in de Verenigde Staten kwam vorige nog een student om het leven door het wurgspel.
 
Het is voor iedere ouder een nachtmerrie als je dit leest en erover hoort in het nieuws. De angst dat je eigen kind dit ook zal gaan proberen of andere kinderen uitdaagt om dit te doen. Nogmaals, let dus goed op uw kind als hij of zij achter de computer zit, of als er een aantal kinderen zonder toezicht in een andere ruimte aan het spelen is. Het hoeft dus niet alleen achter de computer te gebeuren. Het kan zomaar gebeuren als kinderen zonder toezicht in een ruimte (aan het spelen) zijn waar zij niet zichtbaar zijn voor volwassenen. Het lijkt mij dat je het jezelf nooit vergeeft als er zoiets gebeurt. Het lijkt me goed om hier af en toe ook even bij stil te staan.
 
Je vraagt je af waarom pubers dit doen. Kinderen zijn nieuwsgierig en ondervinden veel graag zelf. Vaak vinden zij het ook stoer als het maar net goed gaat. Als volwassene kun je het je niet voorstellen dat kinderen met hun leven spelen. Helaas hoort ook dit  bij het opgroeien. Niet alle kinderen zullen hier gevoelig voor zijn, maar er zijn er altijd wel een paar die het willen proberen.
 
Genoeg weer voor deze week.
 
Ik hoop dat ik voor de volgende keer een leuker onderwerp heb.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

17-05-2018
   

Deze week een stukje over de Ramadan


Op woensdag 16 mei is voor de Turkse mensen de ramadan begonnen. Op donderdag 17 mei begint de ramadan voor de moslims die Saoedi Arabië volgen.

Voor alle moslims is dit weer een maand van bezinning. Naast een maand van bezinning, is de ramadan een maand waarin extra aandacht wordt gegeven aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Volgens de islam leert vasten de mens zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing, en leert het de mens de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien.


Vaststelling van de tijden van ramadan

Het begin van de maand ramadan wordt waargenomen door het zien van de maan op de vooravond van de eerste dag van de maand. Hierdoor begint de ramadan in verschillende landen vaak op verschillende dagen, omdat de belangrijkste regel voor het begin van de maand ramadan nog altijd gebaseerd is op het visueel waarnemen van de maan. Tegenwoordig wordt meestal universeel uitgegaan van Saoedi-Arabië, vanwege de ligging van Mekka in dit land. Met name de inwoners van de Maghreb houden vast aan de eigen waarneming, die meestal een dag later is. Daardoor beginnen en eindigen de bewoners uit dit gebied een dag later. Mensen die van oorsprong afkomstig zijn uit deze gebieden, maar nu woonachtig zijn in bijvoorbeeld Europese landen, volgen doorgaans de vaststelling vanuit Mekka.

Bij bewolking of mist kan er ook een ander criterium worden gebruikt, namelijk wanneer de maan op dag 29 niet zichtbaar is, telt men er nog één dag bij en komt men zo op een ramadan van 30 dagen. Dit is het maximum, want er zijn geen 31 dagen in de islamitische (maan)maanden.
Met moderne middelen kan ook berekend worden wat de maanstand op ieder moment in de toekomst is. Als dit als basis wordt genomen, kan men ruim van tevoren bepalen wanneer de ramadan begint. Deze methode wordt onder meer gebruikt in Turkije om het begin en het einde van de vastenmaand vast te stellen. Turkse moslims weten daardoor ruim van tevoren wanneer de maand ramadan begint en eindigt. Andere moslims, waaronder die van Marokkaanse afkomst, gebruiken deze methode echter niet.

De dagindeling is bij sommige moslims dan weer gebaseerd op de zonnestand. De vastendag begint ruim voor zonsopgang met het uitspreken van de intentie (niyya). Daarna wordt het eerste gebed van de dag (al-fajr) verricht. De vastendag eindigt bij zonsondergang. Het vasten wordt onderbroken totdat de volgende dageraad weer aanbreekt.

Volgens de voorschriften begint het vasten wanneer men 's ochtends een witte draad van een zwarte kan onderscheiden (in het licht van de zon). Deze witte draad slaat volgens sommigen op de schemering (of het eerste licht) dat aan de horizon begint te verschijnen en dus niet letterlijk het onderscheid tussen een witte en zwarte draad. In Nederland en België wordt meestal uitgegaan van 12 graden onder de horizon met betrekking tot de opkomst van de zon, omdat de nacht gedurende de zomermaanden niet donker genoeg wordt.


Vasten in de poolgebieden

Hoe dichter men bij de polen komt, hoe lastiger het opvolgen van de letterlijke interpretatie van de Koranverzen over het onderscheid in de ochtend wordt tussen een witte draad en een zwarte draad. In de praktijk is dit echter geen probleem, omdat een moslim kan uitgaan van de situatie van de dichtstbijzijnde plaats waar dit onderscheid wel duidelijk te maken is. Het is ook mogelijk zich te richten op de situatie in het moederland, bijvoorbeeld in de Maghreb of de situatie in Mekka. Een moslim die zich aan het begin van de ramadan in bijvoorbeeld Lapland bevindt, zal dan altijd precies de begintijd van de ramadan kunnen opzoeken. Ook kan de moslim die in zo'n gebied woonachtig of op vakantie is ervoor kiezen om het etmaal (24 uur) in vijven te delen (vijf gebeden per dag) en te vasten tussen fajr en maghrib. Fajr is het eerste gebed en maghrib is het gebed  dat verricht wordt voor de maaltijd (iftar).


Ramadan ten opzichte van de westerse kalender

De islamitische kalender is een maankalender en de eerste dag van een nieuwe maand is de dag waarop de nieuwe maan zichtbaar wordt. Aangezien een maanjaar 11 tot 12 dagen korter is dan een zonnejaar, verplaatst de ramadan zich net als de andere maanden in de islamitische kalender door de seizoenen. Hieronder staan de geschatte data voor de ramadan, gebaseerd op de Saoedische Umm al-Qura kalender. Doordat veel moslims vasthouden aan de waarneming van de maan in met name Mekka, kunnen de data in praktijk iets afwijken.
 
Geschatte data ramadan 2016-2021
AH Eerste dag
(
CE / AD)
Laatste dag
(
CE / AD)
1437 06 juni 2016 05 juli 2016
1438 27 mei 2017 24 juni 2017
1439 16 mei 2018 14 juni 2018
1440 06 mei 2019 03 juni 2019
1441 24 april 2020 23 mei 2020
1442 13 april 2021 12 mei 2021


Kinderen en ramadan

Elk jaar zien wij dat er ook een aantal kinderen meedoet met de ramadan. Voor sommige kinderen is het verplicht, maar er zijn ook kinderen die nog niet verplicht zijn om hieraan mee te doen. Op school vinden wij het niet verstandig dat kinderen meedoen op de dagen waarop ze naar school moeten. Kinderen moeten zich de hele dag concentreren in de klas en dat is moeilijk wanneer je honger en dorst hebt. De concentratie wordt vaak minder goed door het vasten. Als kinderen toch een dag mee willen doen, laat hen dat dan op een woensdag of in het weekend doen. Wij snappen dat kinderen soms ook graag willen vasten, maar het is echt niet verstandig om dit op schooldagen te doen.
 
Wij hopen dat het dit jaar niet al te warm zal worden tijdens de ramadan. Op dit moment ziet het weer er goed uit: bij het begin van de ramadan is in ieder geval niet al te warm.

Ramadam Karim en Bayramin Mubarak Olsun!

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24-04-2018
Even een stukje over de bijen in Nederland             
  U zult misschien denken waarom een stukje tekst over bijen?                                      

Afgelopen zaterdag waren de bijen in het nieuws. Het gaat slecht met de bijen in Nederland. In Nederland zijn te weinig bijen, wat consequenties heeft voor de natuur en voor ons voedsel. Bijen zorgen namelijk voor kruisbestuiving van de planten en natuurlijk ook voor honing.

Er zijn verschillende soorten bijen, waarvan zeker de helft met uitsterven wordt bedreigd. Dit is slecht nieuws want als er te weinig bijen zijn, heeft dat gevolgen voor ons voedsel, met name voor onze groenten en ons fruit. Bekijk onderstaand filmpje van het jeugdjournaal eens samen met uw kind en bespreek met uw kind wat u er zelf aan kunt doen om de bijen in Nederland te helpen. Ook kunt u met uw kind in gesprek gaan over wat de gevolgen zijn als er geen bijen meer zijn in Nederland.

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/32742-avondjournaal.html


Om de bijen te helpen, zouden wij allemaal planten moeten neerzetten waar bijen en vlinders gek op zijn, want ook de vlinders worden met uitsterven bedreigd. U kunt bijvoorbeeld planten in de tuin plaatsen, maar ook op het balkon of in een pot of bak bij de voordeur. Er zijn genoeg planten die niet groot zijn en gemakkelijk op het balkon in een pot of bak kunnen worden gezet. Dit kunt u ook met uw kind(eren) doen. Bloembakken zijn bijvoorbeeld te koop bij de Action en plantjes kunt u tegen een goede prijs aanschaffen op de markt, in het tuincentrum, bij de Gamma, Praxis en/of Karwei. Op Koningsdag is er ook een vrijmarkt, waar u kunt kijken of er nog leuke plantjes te koop zijn. Vaak staan hier mensen met stekken van hun eigen planten, die zij dan verkopen tegen een klein bedrag. Er zijn ook zakjes zaad te koop die speciaal gemengd zijn voor bijen en vlinders. Uiteraard kunt u deze eveneens kopen bij de al eerder genoemde winkels. De zaaitijd is bijna voorbij, maar buiten kunt u nog wel bloemen en/of plantjes zaaien.

Kinderen vinden het altijd erg interessant om een zaaiproces te volgen. Het opkomen van de eerste plantjes en, als u in potten zaait, het vervolgens weer verplanten van de plantjes als dit nodig is. Wanneer u buiten zaait, is dit vaak niet nodig. U kunt de jonge plantjes dan gewoon laten staan. Zorg er wel voor dat de plantjes voldoende water krijgen en in het begin niet in de volle zon staan, anders kunnen de jonge plantjes snel verbranden.

U begrijpt dat het noodzakelijk is om de bijen in Nederland te helpen. Het gaat uiteindelijk om de toekomst van uw kinderen! U kunt bijvoorbeeld ook fruitboompjes in een pot op het balkon zetten. Bijvoorbeeld een citroenboompje  of een sinaasappelboompje, maar ook appelboompjes zijn leuk in pot. Bijen zijn gek op de bloemen van deze boompjes.


De beste planten voor bijen

Het is natuurlijk het gemakkelijkst om zelf je tuin of balkon te verrijken met planten die veel voedsel voor bijen opleveren. In het algemeen geldt dat gevulde bloemen minder toegankelijk zijn voor bijen. Schermbloemen trekken meestal juist wel veel insecten. Veel doorgekweekte vormen leveren echter geen of minder nectar dan botanische vormen.

Een kleine greep uit onze favoriete bijenplanten:

Krokus: krokusjes zorgen voor een goeie start van het seizoen zorgen. Vrolijk voor de mens en voedsel voor de eerste bijen die hun neusje laten zien. De lente is pas echt begonnen als je ziet dat een bij of hommel de hele bloem laat schudden, om er vervolgens van top tot teen onder het stuifmeel weer uit te komen.

Campanula: bijna alle varianten van deze gemakkelijke vaste plant zijn onweerstaanbare planten voor bijen en hommels. De campanula portenschlagiana is een sterke en rijkbloeiende bodembedekker. Deze is niet alleen vriendelijk voor bijen, maar ook voor de tuinier. Hij doet het zonder veel verzorging prima in de volle grond, in potten en bakken, in hangmandjes en op muurtjes. Bijna alle campanula’s die je in de winkel vindt, zijn (licht) blauw. Er zijn wel (wat) andere kleuren, maar dan moet je waarschijnlijk het internet afstruinen.

                                                

Campanula: ideale plant voor bijen en ook een gemakkelijke plant

Kruiden: veel keukenkruiden doen het (ook) heel goed als bijenplant, zoals rozemarijn, salie, tijm en bieslook. In de meeste gevallen gaat het ook niet ten koste van de smaak. Een win-win situatie dus. Wel hebben niet alle kruiden nog zin om te bloeien als je er erg fanatiek van plukt. Met name van salie en tijm kom ik regelmatig sierlijke vormen tegen. Die kun je op een zonnig plekje laten groeien en bloeien, zoals in een zonnige geveltuin.

Buddleja: de bekende vlinderstruik is één van de populairste struiken van Nederland. Terecht: er zijn veel kleuren leverbaar en met een beetje zorg bloeit deze struik de gehele zomer. Zoals de naam aangeeft, is de vlinderstruik een echte vlindermagneet. Bijen doen daar niet moeilijk over en schuiven ook lekker aan. Op verschillende plaatsen verwilderen buddleja’s. Zelf zag ik er een bosje van in de oude muren van Gent.

Phacelia: deze eenjarige groenbemester heet in goed Nederlands “bijenvoer” en bloeit met blauwe bloemen. Mijn ervaring is dat hier tientallen bijen op afkomen. Je zaait hem op de plaats van bestemming. Helaas is het niet zo’n hele fraaie plant; hij groeit nogal warrig en is vooral geschikt voor een ongebruikt hoekje in de tuin of een braakliggend stukje openbare ruimte. Het zaad heb ik nog nooit bij een tuincentrum gezien, maar internet biedt ook hier uitkomst.

Uiteraard is dit rijtje niet meer dan een greep uit de vele geschikte bijenplanten. Veel tuincentra maken het hun klanten gemakkelijk. Zij richten aparte tafels in met vlinder- en bijenlokkende planten.

Kruidenplanten zijn ook goed voor bijen. Denk hierbij aan tijm en salie. Hieronder een lijstje met planten die goed zijn voor bijen. Als u op de link klikt, kunt u zien hoe deze planten eruitzien. Het is natuurlijk fijn als de planten ook mooi zijn, maar belangrijker is dat zij goed voor de bijen zijn.

 1. Veronica longifolia, Lange Ereprijs komt ook inheems voor
 2. Aruncus dioicus, Geitenbaard verwilderd
 3. Hesperis matronalis, Damastbloem verwilderd
 4. Thymus serpyllum, Wilde Tijm, keukenkruid
 5. Salvia officinalis, Salie keukenkruid
 6. Origanum vulgare, Wilde Majolein (Metsel-, zand-, kegel-, bloedbijen) inheems
 7. Stachys byzantina, Ezelsoor (speciaal voor grote wolbij)ook haren voor nest! Tuinplant
 8. Lathyrus latifolius, Brede lathyrus (Lathyrusbij;behangersbij) verwilderd
 9. Coreopsis verticillata, Meisjesogen (Tronkenbijen, Groefbijen) tuinplant
 10. Aster ageratoides, Herfstaster (Groefbijen)


Schaduwplanten
Zelfs in de schaduw kun je planten zetten waar bijen graag op afkomen.

Begin het bijenjaar in de schaduw met vroege bloeiers: PachysandraSkimmiakerstroos (Helleborus), Mahonia aquifolium en Sarcococca.

Na de bloei van deze schaduwplanten, komen de volgende  schaduwplanten in bloei: Chinese beshulst (Ilex crenata), hulst (Ilex aquifolium), kamperfoelie en laurierkers (Prunus laurocerasus).

Later in de zomer bloeien deze heesters voor de bijen: duivelswandelstok (Aralia elata), Schijnels (Clethra alnifolia) en hertshooi (Hypericum). Deze planten bloeien ook met voor ons aantrekkelijke bloemen.

Laat in het najaar sluit de struikklimop (Hedera helix ‘Arrborescens’) het jaar af.  Honingbijen halen hier hun laatste nectar weg om vervolgens weer met winterslaap te gaan.


Bomen voor bijen

Bijen halen hun nectar uit bloemen, die vinden ze niet alleen laag boven de grond, maar ook boven in de boomtoppen gonst het van de bijen. Plant bomen aan in je eigen tuin en gebruik liever geen gewasbeschermingsmiddelen als ze bloeien.  Op deze manier kweek je gezonde bloesem voor bijen.  Als bijenbomen volop in de bloei staan, kun je ze ‘horen’ bloeien. Aangevuld met fruitbomen en bijenlokkende vaste planten  maak je van je tuin een lusthof voor honingbijen. Deze bomen bloeien aantrekkelijk voor honingbijen en wilde bijen:

In het voorjaar en in de zomer plant je bomen uit pot. In de herfst en winter zijn bomen - als het blad gevallen - met kluit over te planten. Lees meer bij boom planten. Fruitbomen zijn ook echte bijentrekkers. Spreid de bloei met peren, appels en kersen. Wil je je fruitbomen beschermen tegen plagen, doe dat dan liever met een oorwormpot in plaats van bestrijdingsmiddelen, want daar kunnen de bijen van sterven.

De wilde bijen moeten wel een thuis vinden in je tuin. Plaats een bijenhotel en biedt hen een thuis. Denk ook aan de vlinder, vlinderplanten zijn vaak ook goed voor de bij!

                                        

Wat ook heel goed voor de bijen en andere insecten werkt, is een insectenhotel. Deze kunt u buiten aan de muur ophangen. Hier gaan de bijen/insecten dan in zitten.
Een soortgelijke als hierboven staande is te koop bij Action.
De prijs is ongeveer € 5,00.

Hopelijk zijn er veel mensen die dit willen doen. Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de natuur en de aarde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Meivakantie
 
Vanaf 27 april start de meivakantie. De kinderen zijn dan ruim twee weken vrij; dit is een vrij lange periode om kinderen thuis bezig te houden. Het is fijn om in de vakantie gezamenlijk gezellige dingen te doen.
Bij mooi weer is het natuurlijk heerlijk om naar buiten te gaan. In onze omgeving is er meer dan genoeg in de buitenlucht te doen. Wij wonen in de buurt van bos en strand. De uitjes hiernaartoe hoeven niet zoveel geld te kosten.

Ook als het niet warm genoeg is om aan zee in de zon te zitten, kan het voor kinderen toch erg leuk zijn op het strand. Kinderen houden ervan om met water en zand te spelen. Op het strand kunnen zij zich dan ook prima vermaken. Ze kunnen met een emmertje schelpen gaan zoeken of lekker met een schep in het zand graven en een zandkasteel bouwen. Ook kunt u een schepnetje meenemen waarmee uw kinderen garnalen uit de zee kunnen vangen. En een wandeling langs de boulevard is natuurlijk ook altijd leuk natuurlijk.

In onze nabije omgeving zijn meerdere bosrijke gebieden waar u goed kunt wandelen. In een vorig stukje heb ik het al over het “Panbos” gehad in Wassenaar. Dit is een heerlijk bos voor kinderen om te wandelen, maar ook voor u als ouder. U kunt bijvoorbeeld een bal en een kleed, iets te eten en te drinken meenemen om in een speelweide te gaan zitten en heerlijk te picknicken. De kinderen kunnen vrij spelen op de speelweide, waar ook klimtoestellen en een zandbak staan. Mocht u iets willen gaan drinken, is er een theehuis in het bos en ook zijn er de toiletten in de buurt.

In de omgeving is er een bos bij Voorschoten waar u kunt wandelen. Dit gebied heet de “Horsten” en ligt tegen Wassenaar aan. Het is een heel mooi bos en behoort toe aan het Koningshuis.
 
Ook in Den Haag bevindt zich nog een mooi bos, “Clingendael” genaamd. Dit bos ligt wat verder weg dan de andere twee locaties. Als u geluk heeft, kunt u hier eekhoorntjes en als u een zak pelpinda’s meeneemt, kunnen zij deze uit uw hand eten. Ook zijn er veel koolmeesjes die pinda’s uit uw hand kunnen pakken. Voor kinderen erg leuk!
 
In de omgeving van Noordwijkerhout is ook nog een bos waar u kunt wandelen; dit bos is wel wat groter en in principe alleen geschikt om in te wandelen. Maar in een bos is altijd iets te ontdekken. Vervolgens kunt u met uw kind praten over wat er allemaal in het bos te zien is, zoals mooie bloemen en bomen en ook verschillende vogels. Met de kleinere kinderen kunt u gaan kijken of er “kabouters” in het bos zijn, bijvoorbeeld wanneer u een holte in een boom ziet. Wij noemden dit vroeger altijd “kabouterhuisjes” en keken vervolgens of de kabouters thuis waren.
 
 Park Clingendael en de Japanse tuin - Welkom in Wassenaar https://www.welkominwassenaar.nl/actief-in.../130-park-clingendael-en-de-japanse-tui...
 
Als het weer wat minder mooi is, kunt u uw kinderen natuurlijk ook binnenshuis vermaken door bijvoorbeeld samen koekjes te gaan bakken of met de kinderen te gaan knutselen, te spelen met klei etc. Dit doen kinderen vaak met veel plezier.

Kinderen vinden het ook leuk om te tuinieren of om bezig te zijn met planten. Tijdens het tuinieren kunt u ook gezellig met uw kind praten, wat natuurlijk goed is voor de woordenschat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Koffieochtend van maandag 16 april 2018

Deze koffieochtend was Wendy Willemse van de GGD aanwezig om iets te vertellen over gezonde voeding en bedtijden.

Wendy heeft de ouders verteld wat gezonde voeding is en wanneer je betere keuzes zou kunnen maken.
Kies je bijvoorbeeld voor een croissantje of voor een krentenbol? Kies je voor sinaasappelsap of appelsap? Ze heeft ook aangegeven hoeveel minuten je zou moeten fietsen om deze calorieën te verbranden.

Als kinderen uit school komen hebben zij vaak (lekkere) trek. U kunt uw kinderen gerust nog een boterham geven. Kinderen die in de groei zijn, hebben meer (gezonde) voeding nodig. Een boterham is natuurlijk een stuk gezonder dan bijvoorbeeld een zak chips.

Sommige kinderen houden niet van groenten. Soms is het handig om uw kinderen u te laten helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Zij vinden het vaak leuk om in de keuken te helpen en meestal, als kinderen meegeholpen hebben met het bereiden van de maaltijd, willen ze vervolgens het zelfgemaakte eten opeten, ook al zitten er groenten in die zij niet zo lekker vinden. Ook kunt u bijvoorbeeld een Smoothie maken van groenten of van fruit. Vaak vinden kinderen dit lekkerder dan wanneer zij de groenten bij de maaltijd eten. Daarnaast kunt u groenten ook “verstoppen” in bijvoorbeeld soep. U kunt de groenten dan in de blender pureren, zodat niet te zien is welke groenten in de soep verwerkt zitten.

Verder is er uitgelegd hoeveel klontjes suiker een pakje drinken bevat. Ik heb dit laatst ook in mijn blog vermeld. Daar kunt u zien hoeveel dat is. Wendy had ook grote kannen met water met een smaakje meegenomen, zodat ouders konden proeven. Er was een kan water met stukjes watermeloen en muntblaadjes, een kan water met stukjes aardbei en muntblaadjes en een kan water met stukjes limoen, sinaasappel, citroen en muntblaadjes. Dit is een alternatief om aan uw kinderen mee naar school te geven in plaats van pakjes sap. Het water krijgt een lekker smaakje, vooral wanneer het een dag eerder is klaargemaakt.

De meeste ouders vonden dit water ook erg lekker. Een vraag van ouders die aanwezig waren, was of de kinderen niet beter allemaal water mee zouden kunnen nemen naar school, omdat het lastig zou kunnen zijn als het ene kind een pakje drinken heeft en een ander kind water mee krijgt. Dit is iets waar de ouders nu tegenaan lopen.

Wij kunnen als school aan de ouders vragen of alle kinderen water als drinken kunnen meekrijgen naar school. Dit is al in de ouderraad besproken en ook gevraagd door een ouder die in de MR zit.

Naast voeding is er ook over slaaptijden gesproken. Wendy heeft verteld hoeveel uur slaap een kind in groep 7 nodig heeft. Dat is tien uur per nacht. Kleuters hebben meer slaap nodig, ongeveer twaalf uur per nacht. Het is belangrijk dat kinderen op tijd naar bed gaan omdat genoeg of te weinig slaap effect heeft op meerdere dingen. Sommige kinderen willen ’s morgens bijvoorbeeld niet ontbijten omdat zij er geen trek of geen zin in hebben. Dit wordt ook vaak veroorzaakt door slaaptekort. Als je moe bent, heb je vaak geen trek of zin om te ontbijten.

Daarnaast kunnen kinderen problemen hebben met opstaan. Zij zijn vaak nog moe en willen dan hun bed niet uit.
Natuurlijk heeft slaaptekort ook effect op het leren op school. Als je moe bent, kun je je vaak niet concentreren en let je minder goed op. Voldoende slaap is dus heel erg belangrijk.

Hieronder staan nog wat links die op de website van het CJG/GGD staan. Hier staan leuke tips op vermeld voor u en voor uw kinderen. Ook zijn er filmpjes te zien op die uw kinderen kunnen bekijken.

https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/gezond-leven/voeding-en-bewegen
https://www.cjgleiden.nl/
www.gezondtrakteren.nl
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-04-2018
 

                        Computerlessen voor ouders


Deze week geef ik jullie op mijn blog informatie over de computercursussen die georganiseerd zijn voor ouders van leerlingen van De Viersprong. Deze cursussen waren bedoeld voor de ouders van de leerlingen van groep 5 en 6.

Eerder dit jaar was de cursus voor ouders van leerlingen van groep 5 en de afgelopen weken heeft de cursus voor ouders van leerlingen van groep 6 plaatsgevonden. Bij deze cursus waren ook twee ouders van leerlingen van groep 5 bij aanwezig, omdat zij er de vorige keer niet bij konden zijn, maar toch geïnteresseerd waren.
 
Deze computercursus bestond uit drie ochtenden en had als doel de ouders te leren hoe zij hun kinderen zouden kunnen helpen met het maken van hun huiswerk. Bij ons op school wordt er huiswerk gegeven voor Gynzy kids, Bloon en Nieuwsbegrip.      
 

                 bloon.nl                 


Er is ook aandacht besteed aan de computerprogramma's Word  en PowerPoint. Onze leerlingen hebben deze programma's nodig om een boekbespreking of een spreekbeurt te kunnen maken. Bij een spreekbeurt is het handig als zij een PowerPoint presentatie kunnen maken, zodat zij deze tijdens de spreekbeurt als beeldmateriaal kunnen gebruiken om dingen te laten zien. Dat maakt ook het uitleggen veel gemakkelijker. Daarnaast hebben zij Word nodig om tekst te kunnen invoeren bij de presentatie. Ook dit is aan de aanwezige moeders uitgelegd.

Het was echt leuk om te zien hoe enthousiast de deelnemers waren. Zij hebben veel opgestoken van deze cursus. Ook hebben zij nu een beter idee wat kinderen allemaal moeten doen om een boekbespreking en/of een spreekbeurt te kunnen voorbereiden, maken en houden.   

In de bibliotheek in Het Gebouw worden ook andere computercursussen gegeven vaak per onderdeel. Er is bijvoorbeeld een cursus voor als u helemaal nog geen ervaring heeft met de computer. Deze cursus heet “Omgaan met de computer en internet”. Er is ook een cursus om te leren werken met de programma's Word en PowerPoint.

Het is verstandig om deze cursussen te volgen. Tijdens de cursus wordt er uitgebreid uitleg gegeven over deze programma’s en u heeft er altijd iets aan. Zeker als uw kinderen nog op de basisschool zitten.

Ook is er een interessante en handige cursus om te leren om gaan met de DigiD. Tegenwoordig moet er veel via de computer worden geregeld. Wanneer u bijvoorbeeld een (nieuw) paspoort wilt aanvragen, moet u tegenwoordig een afspraak maken bij de gemeente via het internet. Er zijn tegenwoordig steeds meer zaken die u moet regelen via uw DigiD.

U kunt zich voor deze cursussen aanmelden bij Fatiha in de bibliotheek.

 
                                     
    
Vandaag was helaas de laatste les van de computercursus die speciaal voor ouders van de Viersprong werd georganiseerd. Wij zijn van plan om deze cursussen in het nieuwe schooljaar nog een aantal keren geven. De moeders die regelmatig aanwezig zijn geweest, hebben allemaal een certificaat ontvangen.

Wanneer er weer een nieuwe cursus zal starten, zal dit weer in de Om-de-Weekbrief worden vermeld. Hopelijk zijn er dan meer ouders die interesse en de mogelijkheid hebben hieraan deel te nemen.

Deelname aan deze computercursus is gratis!
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03-04-2018


Triple P
Deze keer wil ik u iets vertellen over Triple P. Triple P is een programma waarbij problemen op school worden besproken en wat u als ouder in geval van dit soort problemen zou kunnen doen. U krijgt tips waarmee u uw kind kunt ondersteunen en hoe u de school hierbij zou kunnen helpen. Soms is niet meteen duidelijk wat het probleem preciesis bij kinderen die problemen op school ervaren. Voor ouders kan het handig zijn tips te krijgen om erachter te komen waarom er problemen zijn ontstaan en ook dat deze mogelijk zijn op te lossen.

Problemen op school
 De meeste kinderen gaan met plezier naar school. Toch is er ook een groep kinderen die school niet leuk vindt en de boel op stelten zet. Deze kinderen luisteren niet naar hun leerkracht, leiden anderen af van hun werk en maken snel ruzie met hun klasgenoten.

Waarom zijn er problemen op school?
 • Kinderen kennen of begrijpen de schoolregels niet goed.
 • Soms worden kinderen per ongeluk beloond voor ongewenst of lastig gedrag: ze krijgen extra aandacht van de juf, klasgenoten lachen of ze komen onder hun schoolwerk uit.
 • Ongewenst gedrag kan ook een signaal zijn dat een kind problemen heeft met schoolwerk. Voor een kind met weinig zelfvertrouwen of als hij/zij moeite heeft met de leerstof, kan storend gedrag een excuus zijn. Voor andere kinderen is het schoolwerk misschien te gemakkelijk en vloeit het gedrag voort uit verveling.
Wat kun je eraan doen?
 • Praat met uw kind, vraag wat er wel en niet goed gaat op school. Begin niet te preken, maar vraag of uw kind zelf ideeën heeft om het probleem of de problemen op te lossen.
 • Bespreek het probleem met de leerkracht en maak hiervoor een aparte afspraak, bijvoorbeeld na schooltijd. Luister naar zijn/haar verhaal en vertel hoe uw kind zich thuis gedraagt, zodat de leerkracht hem/haar beter kan begrijpen.
 • Maak samen met uw kind een plan van aanpak voor één week en voer dat uit. Gebruik hierbij de suggesties van de leerkracht. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw kind afspreken dat u toezicht zal houden bij het maken van huiswerk. Uw kind vindt het misschien ook fijn als u naast hem/haar zit bij het maken van het huiswerk.

Als uw kind lastig gedrag blijft vertonen, kunt u met een puntensysteem gaan werken. In de klas verdient hij of zij een minimaal aantal punten per dag, bijvoorbeeld vijf punten. Wanneer hij/zij een bepaald aantal punten extra heeft verdiend, krijgt hij/zij een beloning, bijvoorbeeld zijn/haar favoriete toetje. Als het minimum aantal punten niet gehaald is, wordt er een voorrecht ingetrokken: bijvoorbeeld even niet computeren. In overleg met uw kind en de leerkracht bepaalt u wat de beloningen en straffen zijn. Neem nooit verdiende punten af.
 
Belonen
Als ouder weet u wat uw kind leuk vindt, zodat u een gepaste beloning kunt bedenken. In gezinnen met meerdere kinderen komt het misschien niet zo vaak voor dat een kind individueel iets gaat ondernemen met één van de ouders. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar soms is het ook belangrijk dat u alleen iets met uw kind onderneemt in plaats van dat ook andere kinderen van het gezin meedoen of meegaan. Even een momentje samen met een ouder is voor sommige kinderen al een beloning.

Sommige ouders denken bij een beloning vaak aan iets wat geld kost. Maar een beloning hoeft helemaal geen geld, of niet zoveel geld, te kosten. U kunt uw kind al belonen door bijvoorbeeld een keer samen koekjes te bakken of samen gezellig naar een film te gaan kijken. Ook kunt u als beloning met uw kind naar de kinderboerderij gaan, een wandeling in het bos maken of naar het strand gaan. Het is nu lente en het weer zal waarschijnlijk snel beter worden. Kinderen vinden het ook heerlijk om naar het strand te gaan. Ook al is het niet zo warm, u kunt altijd met uw kind naar het strand gaan en een schepje en een emmertje meenemen. Lekker wandelen op het strand en samen schelpen zoeken. Wanneer de temperatuur goed is, kunt u ook een schepnet meenemen en proberen om garnalen in de zee te vangen. Katwijk, Noordwijk en Wassenaar zijn plaatsen die niet zover van Leiden vandaan liggen. Met de auto ben je er in ongeveer een kwartier. Daarnaast zijn de stranden ook goed bereikbaar met de bus. Binnenkort is het meivakantie, een mooie gelegenheid om een keer met de kinderen naar het strand te gaan.

U kunt uw kind ook belonen door bijvoorbeeld een tentje in de slaapkamer neer te zetten, waarin uw kind dan mag slapen. Er zijn verschillende kleine kindertentjes te koop. Afgelopen weekend zag ik bij de Blokker een kindertentje met aan de binnenkant Glow-in-the-Dark figuren. Deze figuren lichten op in het donker.
Kinderen vinden het vaak erg spannend om in een tentje te slapen en wanneer er ook nog Glow-in-the-Dark figuren aan de binnenkant van de tent zitten, wordt dit helemaal een belevenis.

Daarnaast vinden kinderen het vaak leuk wanneer u een gezelschapsspelletje met hen speelt, gewoon op een woensdagmiddag of op een zondagmiddag. Deze spelletjes kunnen ook samen met de andere gezinsleden gespeeld worden.

Wanneer u geld uit wilt/kunt geven, kunt u uw kind natuurlijk ook belonen door een keer een ijsje met hem/haar te gaan eten of buiten gezellig iets te gaan eten of drinken.
 
Zoals u kunt lezen, zijn er genoeg mogelijkheden om kinderen te belonen zonder dat dit (veel) geld hoeft te kosten.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-03-2018

Suiker in frisdranken
Deze week wil ik een stukje schrijven over het meegeven van pakjes drinken voor de pauzes op school. Er wordt bijna geen schoolmelk gedronken op school, wat echt jammer is. Zoals u hieronder kunt lezen, is melk een gezond alternatief voor andere pakjes drinken, omdat er in dit soort pakjes drinken veel suiker toegevoegd is. Melk of melkproducten zijn belangrijk voor een goede gezondheid.

Vroeger dronken bijna alle kinderen melk op school. De laatste jaren is het aantal kinderen dat nog melk op school drinkt enorm gedaald. Tot ongeveer drie jaar geleden waren er nog maar 5 á 6 kinderen die gebruik maakten van schoolmelk. De melk werd naar school gebracht door een vrachtwagen die langs een aantal scholen in de regio ging om schoolmelk te leveren. Op dit moment krijgen wij helaas geen schoolmelk meer geleverd omdat er te weinig kinderen zijn die er gebruik van willen maken. Wij vinden het erg jammer dat de melk vervangen is door de andere pakjes drinken.

Hieronder ziet u een overzicht van hoeveel klontjes suiker er in de producten zitten. In dit overzicht wordt ook uitgelegd dat er in sommige frisdranken geen suiker zit, maar wel zoetstoffen die weer niet goed voor de tanden zijn. Ook is er onderzoek gedaan naar het effect van zoetstoffen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van zoetstoffen de eetlust opwekt; je krijgt er dus trek van. Waarschijnlijk zult u, net als ik, schrikken van de hoeveelheid suikerklontjes in deze producten. Op deze manier wordt echter beter zichtbaar hoeveel suiker uw kind binnenkrijgt met twee pakjes drinken per dag. Vaak krijgen de kinderen thuis ook nog frisdrank, sap of limonade.

Vorige week kwam er een ouder naar mij toe die mij vroeg of er tijdens de pauzes geen water gedronken kan worden. Wij hebben dit nu niet als schoolbeleid, maar dat zou natuurlijk wel schoolbeleid kunnen worden.
Dit onderwerp is al eens eerder in de ouderraadvergadering ter sprake gekomen. Toen werd er ook door de leden van de ouderraad gevraagd of het niet mogelijk was dat de kinderen alleen maar water drinken op school. Dit wordt nu teruggekoppeld naar de Medezeggenschapsraad. Het zou goed zijn als de kinderen in plaats van pakjes drinken nu water, melk of karnemelk gaan drinken.

Suiker kan ook effect op het gedrag van kinderen hebben. Wanneer kinderen veel suiker binnen hebben gekregen, kunnen zij erg druk worden. Dit is nog een reden om de kinderen water te laten drinken in plaats van pakjes drinken. Daarbij komt ook nog dat je van drankjes waar veel suiker in zit nog meer dorst kan krijgen. Water en thee zijn betere dorstlessers.

Natuurlijk vinden kinderen zelf de pakjes drinken heerlijk en is het ook niet erg als zij af en toe een dergelijk pakje mogen opdrinken. Het probleem zit hem in de hoeveelheid suiker die zij op een dag binnen krijgen als er bij de pauzes ook alleen maar dit soort pakjes gedronken worden.
Ook is het voor de kinderen die alleen water mee krijgen van hun ouders vaak vervelend als een ander kind in de klas wel pakjes drinken mee krijgt en zij niet, maar sommige kinderen zijn er al aan gewend dat zij water mee krijgen. Wanneer alle kinderen water drinken tijdens de pauzes zal dit ook snel over zijn.

Water en thee zonder suiker zijn de perfecte dorstlessers. Kijk maar eens op deze foto hoeveel suiker er in een glas sap of frisdrank zit.

                                                

Zoete drankjes zonder suiker

In sommige pakjes drinken zit geen suiker, maar ze smaken wel zoet. Op de verpakking staan dan termen als 'light’, ‘0% suiker’ of ‘zero’. Om het zoet te maken, gebruiken fabrikanten zoetstoffen. Die bevatten dan wel geen calorieën, maar toch is het beter om je kind gewoon water te geven. Het zuur in light-dranken kan namelijk het tandglazuur aantasten. Hierdoor ontstaat er tanderosie. Ook raken kinderen gewend aan een zoete smaak vanwege de zoetstoffen die erin zitten. 

Hoeveel suiker zit er in pakjes drinken?

In zoete dranken zoals aanmaaklimonade, diksap, sap en frisdrank zit veel suiker. En dus ook veel calorieën.Kijk maar eens in het plaatje hoeveel suikerklontjes er in de verschillende drankjes zit. 

Suiker in vruchtendranken
                                                                          

Suiker in frisdranken
                                                                          

Suiker in zuiveldranken
                                                                           

  Suiker in dranken met zuivel
                                                                            


Afspraken maken

Af en toe een zoete drank geven of nemen is geen probleem, maar maak er duidelijke afspraken over. Geef bijvoorbeeld op een vast moment één zoet drankje, zoals bijvoorbeeld op zaterdag of zondag. Zo went je kind er ook aan dat op andere momenten water en thee de standaard zijn. 
 
Tiptops voor water
                                                              

Tip 1: Pimp het water
                                                                                                   
 • Serveer water in een kan met muntblaadjes of komkommer. Je kunt een glas water ook versieren met een schijfje sinaasappel of citroen. Een paar stukjes fruit is al genoeg. Omdat de zuren uit fruit niet goed zijn voor het gebit van je kind, kun je water met fruit erin beter niet al te vaak geven. 
 • Doe er een leuk rietje of fleurig parasolletje in.
 • Maak ijsklontjes met een blaadje munt of basilicum, fruit zoals een framboos, druif of blauwe bes. Doe het ijsklontje in een glas water.

Tip 2: Ga voor bijzondere thee

Er zijn tegenwoordig veel theesoorten, met munt, met vruchten of thee met kruiden. Deze thee kan in de zomer. ook koud gedronken worden. U kunt de thee laten afkoelen en in de koelkast zetten. Of u kunt er een ijsblokje in doen. Zo heeft u ook in de zomer een heerlijke dorstlesser. In de winter is het heerlijk om de thee warm te drinken. Het is natuurlijk wel belangrijk dat ook in de thee geen suiker wordt gedaan. Sommige theesoorten smaken van zichzelf al zoet.
 
Geef steeds groene of zwarte thee met andere smaken. En experimenteer eens met speciale soorten thee. Koop de theekruiden los in een speciaalzaak en meng er op los! Maar ook de ‘gewone’ zakjes thee zijn eenvoudig bijzonder te maken. Wat denk je van sinaasappelthee met een kaneelstaafje en een schijfje citroen of groene thee met verse munt? Of maak het uiterlijk bijzonder door samen met je kind eerst het theelabeltje te versieren. Je kunt ook op de Engelse toer gaan en warme halfvolle melk toevoegen.
 

Etiketten checken

Op het etiket van dranken kun je zien hoeveel calorieën er per 100 milliliter inzitten. Bedenk dat in een bekertje ongeveer 150 milliliter past en in een longdrinkglas 250 milliliter. En laat je niet afleiden door allerlei kreten op pakken drinken. Denk aan ‘zonder toegevoegd suiker’, ‘natuurlijk’, ‘puur sap’ of ‘met extra vitamine C’. Blijf kritisch, want deze termen zeggen niets over het aantal calorieën dat in een drank zit. En extra vitamines via drinken heeft je kind niet nodig als hij gezond eet.


Elke dag magere of halfvolle melk

Melk is vooral belangrijk door calcium en de vitamines B2 en B12. Kies het liefste de halfvolle of magere varianten. Karnemelk is ook een goede keuze. Geef je kind niet meer melk dan hij nodig heeft, anders heeft je kind misschien minder trek in eten. In plaats van melk kun je ook halfvolle of magere yoghurt of magere kwark geven, bijvoorbeeld als toetje.

Mag je kind geen zuivel gebruiken dan zijn sojadranken met toegevoegd calcium en vitamine B12 een alternatief. 
Zo ziet u dat er genoeg alternatieven zijn om de frisdranken en pakjes te vervangen. De kinderen raken ook snel gewend aan de verandering.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13-03-2018

Het gebruik van computers, tablets en mobiele telefoons

We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen. De computer, tablet en mobiele telefoon zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Er moet tegenwoordig ook veel digitaal worden geregeld en daarnaast is het heel handig om dingen te kunnen regelen via het internet. Verder is het ook gewoon leuk om de computer of tablet of telefoon te gebruiken, aangezien er van alles te doen is op het internet: de kinderen spelen graag spelletjes en kijken graag naar video’s op You Tube.

Toch zitten er ook nadelen aan het (vele) gebruik van deze apparaten. In de voorjaarsvakantie was er in het NOS journaal een item over de verkoop van brillen. De verkoop van brillen is de afgelopen jaren gestegen en zal ook in de toekomst verder stijgen. Dit zou komen door het gebruik van beeldschermen. Het is dus goed om uw kinderen in de gaten te houden wanneer zij vaak achter een beeldscherm zitten. Vooral bij jonge kinderen is het belangrijk dat zij niet te lang achter een beeldscherm zitten. Eén uur per dag is meer dan genoeg. U kunt er beter voor zorgen dat uw kinderen een gezelschapsspel doen, gewoon met speelgoed spelen of een boek lezen. Natuurlijk willen kinderen ook zelf graag op de computer, tablet of met de telefoon spelen. Dit mag ook, maar zorg ervoor dat ze dit niet te lang achter elkaar doen.

Wanneer kinderen ouder worden, zullen zij meer gebruik gaan maken van deze apparaten. Ook op het voortgezet onderwijs wordt er van leerlingen verwacht dat zij een computer of laptop hebben om hun (huis)werk te maken en zullen zij vaak achter een beeldscherm zitten omdat zij dit ook leuk vinden.  Goed dus om even bij het gebruik stil te staan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De koffieochtend van maandag 12 maart j.l.

Dit keer werd tijdens de koffieochtend het belang van voorlezen behandeld. Sandra van de bibliotheek heeft laten zien hoe u  kunt voorlezen. Zij heeft interactief voorgelezen. Dit betekent  de kinderen bij het voorlezen worden betrokken door hen vragen te stellen tijdens het voorlezen. Sandra heeft drie boekjes voorgelezen, waarbij zij de ouders uit de zaal betrok. Dit deed zij heel goed en de ouders  deden actief mee. Bij het boekje “Ssstt de tijger slaapt” vroeg zij bijvoorbeeld of één van de ouders even over de neus van de tijger in het boekje wilde aaien, zodat de tijger kon gaan slapen. Vervolgens vroeg zij aan een vader of hij over de buik van de tijger in het boekje wilde aaien. Het was leuk om te zien hoe je actief kunt voorlezen. Er waren ook vier kinderen van verschillende leeftijden aanwezig. Alle vier de kinderen vonden het leuk om voorgelezen te worden en ook zij deden actief mee.

Lily van de bibliotheek heeft vervolgens nog wat extra tips gegeven. Het is belangrijk dat u samen met uw kind in de bibliotheek boekjes gaat uitkiezen. U kunt dan ook uw voorkeur voor een boekje aangeven, zodat het ook voor u leuk is om het voor te lezen. Een jong kind dat niet is voorgelezen, heeft een woordenschat van ongeveer 1500 woorden en een kind dat wel is voorgelezen, heeft een woordenschat van ongeveer 3500 woorden. Dit is dus een groot verschil. De woorden die in de boekjes staan vermeld, gebruikt u namelijk niet in het dagelijks leven. U ziet dus dat het erg nuttig is om uw kind(eren) voor te lezen. Op deze manier krijgt uw kind zelf ook (meer) plezier in lezen.

De meeste kinderen vinden het vaak leuk om te worden voorgelezen. Daarnaast is het ook gewoon een leuke manier om gezellig iets samen papa of mama te doen. De meeste kinderen zijn al lid van de bibliotheek, zodat zij gratis boekjes kunnen lenen. Is uw kind nog geen lid van de bibliotheek, dan kunt u uw kind lid maken.

Meester Guillermo heeft nog iets gezegd over het gebruik van de bibliotheek. U bent altijd welkom in de bibliotheek met uw kinderen, maar het is dan wel de bedoeling dat u zelf op uw kinderen let. Het is niet de bedoeling dat u zelf boodschappen gaat doen en de medewerkers van de bibliotheek op uw kinderen laat passen. Deze mensen zijn geen oppas, maar bibliotheekmedewerkers!

Dit geldt ook voor de aula, de centrale ontmoetingshal. Veel ouders blijven vaak nog even gezellig in de aula samen kletsen terwijl hun kinderen door de aula en door de bibliotheek rennen. Ook hier is het de bedoeling dat u hier op uw kinderen past en bij u houdt.

Het was weer een leerzame en leuke koffieochtend met een grote opkomst. Wij zijn altijd erg blij met uw aanwezigheid en hopen u de volgende koffieochtend weer te zien!
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-02-2018

Deze week een korte samenvatting van de koffieochtend van maandag 19 februari 2018:

Het onderwerp van de koffieochtend van afgelopen maandag was taal. Logopediste Diane de Beer was onze gastspreker. Zij heeft uitgelegd dat het belangrijk is om taal bij uw kinderen te stimuleren. Dit kunt u doen door veel met uw kind te praten, wat al begint als uw kind nog een baby is.

Diane heeft twee filmpjes laten zien waarbij getoond werd wat goede manieren zijn om met uw kind te communiceren, zoals bijvoorbeeld bij het planten van zaden. Hierbij benoemt u wat er gedaan moet worden om de zaden te planten en hoe de gebruikte materialen heten, u legt dus uit wat u doet en hierbij gebruikt.  Ook is het belangrijk dat uw kind de kans krijgt om zelf vragen te stellen en dingen te benoemen. U zou uw kind kunnen helpen door bijvoorbeeld vragen te stellen. Kinderen leren woorden door deze herhaaldelijk te horen. Een kind moet een woord ongeveer acht keer gehoord hebben voordat hij of zij dit kan onthouden.

Het andere filmpje ging over een moeder die samen met haar kind in de keuken bezig was om een lunch te bereiden. Zij benoemde hierbij alle ingrediënten die zij voor de lunch nodig hadden. Er werden worstjes gebakken, waarbij de jongen zijn moeder mocht helpen. De worstjes barstten open op het moment dat deze werden verhit. Doordat ze openbarstten, vond de jongen dat de worstjes op een vulkaan leken. Vanaf dat moment werden de worstjes vulkaanworstjes genoemd. 

Door iets met uw kind te ondernemen kind en tegelijkertijd gezellig te kletsen, waarbij u de dingen benoemt die u doet en gebruikt, ontwikkelt de woordenschat van uw kind zich.

Ook kunt u met uw kind naar de bibliotheek gaan. U kunt dan samen boeken kiezen en deze vervolgens samen lezen. Daarnaast kunt u uw kind(eren) verhalen in uw eigen taal vertellen. Misschien kent u verhalen van vroeger die u zelf van uw ouders of grootouders gehoord heeft. Vertellen, voorlezen en lezen zijn erg belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind.

Tijdens de koffieochtend heeft Diane ook nog een aantal websites genoemd waarbij u uw kind(eren) kunt helpen met het verbeteren van taal. Er is een app die u kunt downloaden genaamd van 0 tot taal en is te vinden op www.google.nl 
Een andere interessante website is www.meertaligheid.nl, waar uw kind taalspelletjes kan doen. Misschien ook een leuk idee om af en toe in de vakanties te doen. Andere interessante websites zijn www.kindertaal.nl en www.leesplein.nl

Andere leuke websites voor spelletjes zijn: Er zijn ouders die graag meer verdieping zouden willen zien van de thema’s die op de koffieochtenden worden behandeld. Wij hebben bedacht dat het wellicht een goed idee is als hiervoor een aantal avonden wordt gepland.  Dan kunnen er waarschijnlijk ook meer vaders aanwezig zijn. Wij zouden het fijn vinden als er zoveel mogelijk ouders naar deze avonden zouden kunnen komen.
 
Het is bijna voorjaarsvakantie. In de voorjaarsvakantie kunt u met uw kind(eren) naar buiten gaan. Kinderen genieten er vaak van om in het bos te wandelen. In de omgeving van Leiden zijn er meerdere bosgebieden waar u naartoe zou kunnen gaan. Het is misschien wat koud in deze tijd van het jaar, maar met een shawl om en eventueel een muts op is het prima te doen. Als u een beetje stevig doorstapt, dan wordt u vanzelf warm. De kinderen lopen, rennen en spelen zichzelf wel warm.  

Een leuk bos voor kinderen is het “Panbos”in Wassenaar, wat valt onder de gemeente Katwijk. Het bos bevindt zich op de weg richting Duinrell. Het bos heet eigenlijk het Pan van Persijn (https://www.katwijk.nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/vrije-tijd/panvanpersijn/).

De Pan van Persijn, ook wel het Panbos genoemd, is een wandel- en speelbos voor jong en oud. Het bos heeft eendenvijvers, speeltoestellen voor kleine kinderen, een hertenkamp en mooie grasvelden voor ontspanning. In de Pan van Persijn is een deel van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Er is een touw waar de kinderen aan kunnen hangen en een hindernisbaan. Ook is er een Trimbaan, wat leuk is voor de grotere kinderen.

De entree is voor kinderen tot 16 jaar gratis en vanaf 16 jaar betaalt u € 2,00 per persoon. In het Panbos bevindt zich een theehuis waar u eventueel iets kunt eten en drinken. Met de auto is het ongeveer een kwartiertje rijden vanuit Leiden. Op een gegeven moment ziet u aan de linkerkant van de weg een Pannenkoekenhuis. De ingang van het Panbos ligt aan de overkant van het pannenkoekenhuis.

Het is echt de moeite waard om een keer naar het Panbos toe te gaan. Ook in de lente en in de herfst is het heerlijk om in dit bos te wandelen. In de herfst vind je er gemakkelijk dennenappeltjes, eikeltjes, beukennootjes en kastanjes, en in de zomer kunt u op een grasveld zitten bij het speelbos, terwijl de kinderen heerlijk spelen. Ook hier kunt u samen met taal bezig zijn. Praat met uw kind over wat u ziet en vraag wat uw kind ziet.

Het Panbos kunt u de gehele week bezoeken, dus ook buiten de vakanties op een woensdagmiddag of in het weekend. Mocht u in de gelegenheid zijn om er eens een kijkje te nemen, dan wens ik u allen veel plezier!
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13-02-2018

Deze week geef ik u wat informatie over de spelletjesmiddag.

Zoals u in de Om de Weekbrief kunt lezen, is er volgende week donderdag 22 februari een spelletjesmiddag.

De spelletjesmiddag organiseerden wij jaren geleden al en het was altijd erg leuk. Er waren veel activiteiten om uit te kiezen en in alle klassen was wel iets te doen.  De kinderen hadden het altijd erg naar hun zin. De laatste jaren hebben wij geen spelletjesmiddag meer georganiseerd, omdat er steeds veel te doen was op school.

Vorig jaar mochten de kinderen iets kiezen als beloning voor PBS en zij hebben toen gekozen voor een spelletjesmiddag. Dit hebben wij vervolgens georganiseerd en het was weer erg leuk.  De kinderen hebben toen armbandjes gespaard en ook nu sparen de kinderen weer armbandjes. Zij moeten ervoor zorgen dat zij 150 armbandjes per klas hebben gespaard. Wij gaan ervan uit dat dit gaat lukken, dus hebben wij de spelletjesmiddag al in de planning staan. 

Tijdens de spelletjesmiddag zijn er diverse spellen en activiteiten in de klassen. De kinderen mogen zelf door de hele school lopen. Zij krijgen een bonnenboekje waar alle spellen en activiteiten in staan vermeld.  De activiteiten die de kinderen gedaan hebben, worden door de begeleider afgetekend. Verder krijgen de kinderen ook een keer limonade en een koekje.

Ook vragen wij ouders of zij willen helpen bij de spelletjesmiddag. Het opzetten van een spelletjesmiddag vergt altijd flink wat organisatie omdat alles in een korte tijd in de klassen moet worden klaar gezet. Alles wordt klaargezet wanneer de kinderen pauze hebben. En uiteraard is er tussendoor een rustmoment voor de kinderen als zij dit willen. Zij kunnen dan even bijkomen met limonade en een koekje.

Het belooft weer een gezellige middag te worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het thema van de koffieochtend van 15 januari jl. was het spelen van gezelschapsspellen met uw kind(eren).

Op de koffieochtend hebben wij gesproken over het belang van het spelen van gezelschapsspellen.
Het is belangrijk dat u regelmatig een gezelschapsspel doet met uw kind(eren) omdat het leuk en gezellig is, maar daarnaast ook erg leerzaam.

Wat zijn gezelschapsspellen?
 • memory
 • kwartet
 • domino
 • lotto's
 • ganzenbord
 • mens-erger-je-niet
 • vier op een rij
 • vlooienspel
 • "Rara wie ben ik"
 • galgje
 • sjoelen

Belangrijke redenen om een gezelschapsspel met uw kind  te spelen:
 • Gezelschapsspelletjes hebben een gezelligheidsfunctie;
 • Het gezellig samen een spel spelen staat voorop bij het spelen van gezelschapsspelletjes, maar een kind leert er ook van zonder dat hier de nadruk op wordt gelegd;
 • Het kind leert om zich aan regels te houden;
 • Het kind ontdekt wat winnen en verliezen inhoudt. Tegen je verlies kunnen, is voor veel kinderen nog een hele kunst. Het duurt soms even voordat ze dit onder de knie hebben;
 • Het kind leert hoe het is om iets gezamenlijk te doen;
 • Van bepaalde spelletjes leren kinderen beter waarnemen;
 • Er zijn ook spelletjes die het denkvermogen en het geheugen van een kind trainen;
 • Van spelletjes met cijfers leert een kind cijfers herkennen en krijgt een getal meer betekenis.

Samenwerken
Samenwerking is nodig bij elk spel, zelfs bij de spellen waarbij je alleen tégen elkaar speelt. De samenwerking ligt dan in het zich houden aan de regels en de gedachte van het spel. Een spel wordt een unieke ervaring als de samenwerking vlekkeloos verloopt. Samenwerking is de sleutel tot succes.

Ontspanning
Spelen zorgt voor ontspanning en ontspanning heeft iedereen nodig om te kunnen leven. Geniet daarom geregeld van een het doen van een spelletje.

Creativiteit
Veel spellen belonen creativiteit. Bedenk een creatief plan om anderen te slim af te zijn. Hoe goed kun je bijvoorbeeld vijf woorden uitbeelden binnen 30 seconden?
Met creativiteit houd je een spel levend, echter zodra een spel voorspelbaar wordt, zal het minder vaak gespeeld worden. De kans om creatief bezig te zijn, is een reden die je ook terugziet bij vele andere hobby’s.

Sociaal
Niet alleen tijdens het spel, maar ook door middel van het delen van een gemeenschappelijke ervaring met anderen. Er zijn dan ook genoeg gespreksonderwerpen.

Sommige spellen zijn misschien een beetje duur om zo maar even tussendoor te kopen. U zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om met een verjaardag, het sinterklaasfeest, het suikerfeest of het offerfeest een spel aan uw kind cadeau te geven. En natuurlijk kunt u ook naar de Speelotheek gaan om daar een spel te lenen.

Een spel hoeft niet altijd geld te kosten. Er bestaan ook spellen waarbij u geen of nauwelijks materiaal nodig heeft. Hieronder staan enkele voorbeelden:
 • "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet"
 • "Zakdoekje leggen"
 • "Verstoppertje"
 • "Ik ga op reis en ik neem mee..." 
 • "Schipper mag ik over varen?"
 • "Tikkertje"
 • "Elastieken"
 • "Touwtje springen"
Kinderen vinden het erg leuk wanneer u als ouder een spel met hen speelt. Daarnaast is het spelen van een spel niet alleen gezellig en leuk, maar ook erg leerzaam. Wanneer u bijvoorbeeld “ik zie, ik zie wat jij niet ziet" speelt, leren de kinderen de kleuren goed en leren zij ook om zich goed te concentreren en te ontdekken wat er in hun omgeving te zien is.

Op de koffieochtend hebben wij diverse gezelschapsspellen met de ouders gespeeld. Wij merkten dat de ouders het zelf ook leuk vonden om een spel te spelen.

Er zijn ook spellen die erg nuttig zijn voor specifiek peuters en kleuters. Deze spellen zijn vooral nuttig omdat de kinderen zich via dit spel kunnen voorbereiden op de basisschool en de weg naar groep 2 en 3.
Deze spellen heten: "Ik leer op weg naar groep 1", "Ik leer op weg naar groep 2", "Ik leer op weg naar groep 3".

Er is ook een spel dat "Kleuterschool" heet. Dit spel is bedoeld voor kinderen vanaf 3 t/m 6 jaar. Deze spellen zijn erg leerzaam en verkrijgbaar in bepaalde speelgoedwinkels, maar ook online te bestellen. De prijzen variëren van € 12,99 t/m € 21,99.

Het is wellicht handig om online te kijken waar de spellen het goedkoopst zijn. Het is echt de moeite waard om deze spellen aan te schaffen. Uw kind(eren) kunnen zich zo goed voorbereiden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u de spellen samen met uw kind(eren) speelt.
 
Ik zie ik zie wat jij niet ziet...
"Ik zie ik zie wat jij niet ziet" is een leuk kinderspel dat zowel als binnen als buiten gespeeld kan worden.
 
Hoe werkt het spel?
De kinderen gaan bij elkaar zitten en één persoon mag een voorwerp in gedachten nemen wat te zien is in de ruimte waar de kinderen zich bevinden. Vervolgens is het is de bedoeling dat de andere kinderen proberen te raden wat diegene ziet.
Het kind dat een voorwerp in gedachten heeft genomen zegt: "Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is rood". Vanaf dat moment gaan de andere kinderen om zich heen kijken en gaan ze voorwerpen zoeken die rood zijn. Ze noemen deze op en diegene die het goed geraden heeft, mag bij de volgende beurt een voorwerp in gedachten nemen en zeggen: "Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is....".
Dit spel is ook geschikt als je onderweg bent tijdens de vakantie; zo hebben kinderen onderweg ook iets te doen.
Benodigdheden: er zijn geen bijzondere spullen nodig.
Leeftijd: dit kinderspelletje is geschikt voor kinderen van minimaal 4 jaar.
 
Schipper mag ik overvaren?
Speluitleg:
Iedereen staat aan één kant van het terrein, behalve de "Schipper". Deze geeft een opdracht aan de andere kinderen (zie hieronder). Wanneer er een signaal gegeven wordt, loopt iedereen het terrein over, terwijl zij hun opdracht uitvoerten
Lukt het één persoon niet de overkant te bereiken, dan kan de Schipper dit kind aantikken en moet hij of zij de schipper verder helpen met een taak. Doel van het spel is natuurlijk om zo vaak mogelijk heen en weer over te steken.

Opdrachten:
Een klassiek voorbeeld is te spelen er aan de ene kant een opdracht wordt gegeven (bijvoorbeeld hinkelen, koprollen, . . .) en aan de andere kant een kleur wordt genoemd. Bij de kleur is het de bedoeling dat je er voor zorgt dat die kleur niet in je kleding voorkomt. Is dat zo, dan mocht je over, is dat niet zo: run for it!
Meestal mag de Schipper zijn opdracht pas geven nadat de anderen zingen:
"Schipper mag ik overvaren, ja of neen? Moet ik dan een cent betalen, ja of neen? Wat moet ik doen?"
Doel:
behendigheid, samenwerken, snelheid
Omschrijving:
probeer zo lang mogelijk aan de overkant van het plein te raken
 
Woordslang
Het eerste kind bedenkt het woord en het volgende kind moet dan een ander woord verzinnen met als eerste letter de laatste letter van het vorige woord. Het klinkt veel ingewikkelder dan dat het werkelijk is. Ik zal je een voorbeeld geven:
soeps-slaat-tapijt-trein-noot-teen-nagel-lepel.
De dik gedrukte letters komen met elkaar overeen. Het is een heel makkelijk spelletje.
Voor wat meer uitdaging kun je de spelregels aanpassen door dit spel bijvoorbeeld met onderwerpen te spelen, zoals jongensnamen, meisjesnamen, dieren, kleuren, landen enz.
  
Geen ja, nee of uhh zeggen
Nog een klassieker! Het is niet gemakkelijk om deze drie woorden niet te mogen zeggen. De gemakkelijkste manier is gewoon proberen een gesprek met elkaar te voeren zonder dat je Ja, Nee of Uhh zegt. Degene die het wel zegt, is af!
Dit spel is op zich al moeilijk genoeg, maar wil je nog meer uitdaging? Bedenk dan van te voren onderwerpen die je op gesprekskaarten kunt schrijven. Stel vervolgens vragen aan jouw tegenstander. Iemand die niets weet over een bepaald onderwerp zegt sneller “UHHHH”
 
Fopsommen
Het volgende spel is bedoeld voor wat meer gevorderden.
Noem een rekensom en geef gelijk ook het antwoord. Degene na jou moet vervolgens zeggen of de som goed of juist fout is. Je moet dus goed kunnen hoofdrekenen om dit spel te kunnen doen. Ideaal om bij kinderen wat automatisering in de sommen te krijgen.
Zo, dat zijn dus al zes spelletjes waarmee je jouw vakantietrip helemaal kan opvrolijken. Je hoeft je dus geen moment meer te vervelen.
 
 
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline